Lịch khai giảng các Khóa học NX năm 2018

30/01/2023
Trung tâm đào tạo CAD/CAM/CAE/PLM VTC tự hào Đối tác Đào tạo do Siemens PLM ủy quyền tại Việt Nam. VTC có nhiệm vụ trọng tâm là triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo giáo trình, tiêu chuẩn của hãng Siemens PLM.
 

Trung tâm đào tạo CAD/CAM/CAE/PLM VTC thường xuyên triển khai các Khóa học về Thiết kế