Lãnh đạo Vietbay tham dự và chia sẻ kinh nghiệm Chuyển đổi số tại Diễn đàn Năng suất chất lượng Ngành công thương năm 2020

30/01/2023

      Ngày 21/12/2020 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Diễn đàn Năng suất chất lượng Ngành công thương năm 2020. Đây là sự kiện tổng kết đánh giá kết quả thực hiện dự án Nâng cao Năng suất chất lượng sản phẩm ngành công thương giai đoạn 2012-2020 và định hướng mục tiêu của giai đoạn tiếp theo 2021-2030. Nhiều doanh nghiệp tham gia dự án đã chia sẻ các câu chuyện thành công khi ứng dụng hiệu quả các công cụ quản lý, cải tiến nâng cao năng suất chất lượng như ISO, KPI, Kaizen, Lean 6 Sigma… Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đã nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của giai đoạn tiếp theo là ứng dụng các công nghệ mới tiên tiến giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian và giảm giá thành… từng bước thực hiện chuyển đổi số và hướng đến sản xuất thông minh.

Ảnh: Diễn đàn Năng suất chất lượng Ngành công thương năm 2020

      Lãnh đạo Vietbay, Chuyên gia tư vấn công nghệ – Bà Đàm Thị Hồng Lan, được mời tham gia chia sẻ tại diễn đàn. Trả lời cho câu hỏi “Các doanh nghiệp cần phải làm gì để nắm bắt xu thế và ứng dụng hiệu quả các công nghệ số”, Bà Đàm Thị Hồng Lan cho rằng, trước hết các doanh nghiệp cần phải hiểu đúng về vai trò của công nghệ, về chuyển đổi số và cần có tinh thần, tư duy số hoá. Số hoá đã thay đổi mọi thứ. Trong giai đoạn hiện nay dù chúng ta hành động hay không thì sự thay đổi vẫn diễn ra. Vì vậy, tốt nhất các doanh nghiệp cần CHỦ ĐỘNG HÀNH ĐỘNG, CHỦ ĐỘNG THAY ĐỔI. Công nghệ đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển hay đột phá để dẫn đầu thị trường của bất kỳ doanh nghiệp nào trong kỷ nguyên số hoá này. Tuy nhiên ứng dụng công nghệ hay Chuyển đổi số là quá trình thay đổi diễn ra liên tục, phức tạp và có ảnh hưởng sâu – rộng – lâu dài đến nhiều bộ phận, nhiều quy trình sản xuất quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần cân nhắc 4 yếu tố tác động đến sự thành công của việc Chuyển đổi số và có sự chuẩn bị phù hợp trước khi bắt đầu: Tầm nhìn và ý chí của lãnh đạo, Công nghệ áp dụng, Tài chính và Công tác triển khai thực hiện.


Ảnh: Các chuyên gia chia sẻ tại diễn đàn

      Trong quá trình ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng, tăng năng suất và gia tăng lợi thế cạnh tranh thì doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Qua kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp, bà Đàm Thị Hồng Lan cho biết các doanh nghiệp mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Chính Phủ và các bộ ngành về việc Chia sẻ các thông tin thiết thực theo ngành nghề cụ thể như có các trang tin về kinh nghiệm chuyển đổi số, quy trình chuyển đổi số, hoặc giới thiệu các giải pháp cơ bản… nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng, bớt hoang hoang lo lắng trước sự bội thực về thông tin hiện nay; Hỗ trợ đào tạo nhận thức và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về ứng dụng công nghệ và Hỗ trợ tài chính để giúp các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số nhanh chóng, đồng bộ và liên tục.

Xem thêm bài liên quan:

1. 99% doanh nghiệp ngành Công Thương tham gia Chương trình 712 đạt hiệu quả cao
2. Đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng – Sức bật cạnh tranh cho doanh nghiệp

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành