Hội thảo online: Tối ưu Hạ tầng Công Nghệ cho các Doanh Nghiệp Sản Xuất

30/01/2023

 Nội dung chương trình/ Agenda

Link đăng ký tham dự/ Registration: https://forms.gle/5Wu4prKVCU5kvexa8
 
Để biết thêm thông tin về Hội thảo, vui lòng liên hệ Vietbay/ For more information, please contact Vietbay:

HN: (024) 37755301 I HCM: (84) 28 3910 3998
Mr. Hạnh: 091 929 5521
Ms. Phúc: 091 929 5524
Email: [email protected] Website: www.vietbay.com.vn I www.phanmembanquyen.com I www.cadcamcae.vn
Fanpage: www.facebook.com/vietbay.com.vn/