Workshop: Industry Software – The Key for Manufacturing Companies Improving Business Processes and Increasing Competitive Advantages to Lead the market in the Industry 4.0

30/01/2023

Nội dung chương trình/ Agenda

Thời gian /Time Chủ đề/ Topic Nội dung chính/ Key takeaways
8:00 – 8:30 Đón khách / Reception  
8:30 – 8:40 Khai mạc / Welcome Speech
Sản xuất thông minh và xu thế ứng dụng công nghệ trong các ngành công nghiệp
Smart Manufacturing – Trends of Industrial Technology Application in industries

–  Chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp theo xu thế CMCN 4.0
–  Xu thế Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp sản xuất

8:40 – 9:10 Giải pháp Nhà máy số hàng đầu thế giới của Siemens Digital Industries
Digital Enterprise – The answer to customer requirements for Industrie 4.0 from Siemens
Digital Industries Softwares
–  Tổng quan về giải pháp số hóa của Siemens cho chuỗi sản xuất bao gồm các giai đoạn thiết kế, kỹ thuật sản xuất, sản xuất và bảo hành bảo trì
-Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), quản lý và điều hành sản xuất(MES)
– Mô hình hóa hệ thống sản xuất và điều hành thử nghiệm ảo (Digital Twin)
– Ứng dụng công nghệ IIoT, Big Data để thu thập, phân tích thông tin sản xuất
9:10 – 10:00 Giải pháp công nghệ cao chi phí thấp tích
hợp đồng bộ CAD/CAM/CAE/PLM giúp các
doanh nghiệp phụ trợ phục hồi và phát triển
nhanh chóng sau COVID19
Hightech and Low Cost but Intgrated
CAD/CAM/CAE/PLM Solution for Supporting
Industry Companies restoring after Covid19
– Thiết kế và thay đổi thiết kế nhanh chóng linh hoạt với công nghệ đồng bộ hóa synchronous modeling
– Tích hợp lập trình gia công CAM tối ưu cho trung tâm gia công CNC
– Phân tích, đánh giá và tối ưu hóa thiết kế với công cụ CAE tích hợp
-Tích hợp quản lý dữ liệu và quy trình trong suốt quá trình thiết kế phát triển và gia công sản phẩm
10:00 – 10:15 Teabreak  
10:15 – 10:40 Giải pháp lập kế hoạch sản xuất tự động giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tận dụng tối đa nguồn lực.
New Solution of Automation Manufacturing Planning which helps saving time, costs and maximum resources
–  Tổng quan về khả năng tích hợp lập kế hoạch và điều hành sản xuất
–  Tự động hóa lập kế hoạch sản xuất dựa trên các lệnh sản xuất, nguồn lực hiện có và các ràng buộc quy trình
–  Tạo và cập nhật báo cáo đa dạng, trực quan dựa trên các thông tin cập nhật liên tục theo thời gian thực
10:40 – 11:15 Giải pháp Số hóa toàn diện cho Gia công CNC
The Digital Twin of Production for CNC
Machining
–  Công cụ lập trình tối ưu hóa cho chương trình gia công CNC
–  Mô phỏng, đánh giá rủi ro và tối ưu hóa thơi gian gia công
–  Quản lý và tạo báo cáo tự động theo thời gian thực tình trạng của toàn bộ hệ thống các máy và trung tâm gia công CNC
11:15 – 11:30 Hỏi đáp / Q&A

Information technology software

Trending software