Webinar: What’s new in the latest version of Siemens NX

30/01/2023

 

Kính gửi Quý Khách hàng và Quý Đối tác,
Dear Our Valued Customers and Partners, 
Để đáp ứng yêu cầu của nhiều Quý Khách hàng và cập nhật công nghệ mới nhất từ hãng Siemens PLM, ngày 20/3/2019 Vietbay tổ chức hội thảo online giới thiệu, đào tạo tính năng mới và hướng dẫn cài đặt phần mềm Siemens NX phiên bản mới nhất.
To meet the requirements of our customers and update the latest technology from Siemens PLM, on March 20, 2019, Vietbay organizes a webinar to launch the latest version of Siemens NX, as well as to guideline download and installation of the software.Nội dung chương trình/ Agenda:

14:00-14:10     Giới thiệu chính sách license mới của hãng
    Introduction of Siemens licensing policy
14:10-14:25     Hướng dẫn download và cài đặt phiên bản mới Siemens NX
    How to download and install lastest version of Siemens NX
14:25-15:20
    Tính năng mới của NX cho thiết kế và lập trình gia công
    What’s new in NX for Design and CAM
15:20-15:40     Tính năng mới NX cho thiết kế khuôn mẫu và đồ gá
What’s new in NX for tooling and fixture
15:40-16:00     Thảo luận và Giải đáp
    Discussion and Q&A

Information technology software

Trending software