Trong tương lai công nghệ sẽ thay thế bác sỹ, luật sư và nhiều ngành nghề khác

30/01/2023

Trí thông minh nhân tạo và robot sẵn sàng thay thế phần lớn lực lượng lao động hiện nay, các bác sĩ, luật sư, kế toán… năng lực kém, sẽ được thế chỗ bởi các hệ thống máy tính siêu việt. Tuy nhiên các chuyên gia trong các lĩnh vực trên tỏ ra không đáng quan ngại, mặc dù làm việc trực tiếp với máy tính nhưng họ cho rằng con người luôn giải quyết được nhiều tình huống khó khăn, đàm phán một cách sáng tạo và tạo ra điểm nhấn.
Để làm rõ hơn ý kiến trên chúng tôi đã tiến hành khoảng 100 cuộc phỏng vấn, đối tượng là các nhà lãnh đạo, chuyên gia trong tám lĩnh vực: Y tế, pháp luật, giáo dục, kiểm toán, thuế, tư vấn, báo chí, kiến trúc và tôn giáo. Trọng tâm cuộc điều tra là về những lát cắt về sự thay đổi cơ bản trong công tác chuyên môn. Chúng tôi cũng tìm kiếm trong hơn 800 nguồn liên quan bao gồm sách, tài liệu báo cáo nội bộ và Internet.

Ví dụ cụ thể về hơn $60 triệu các giao dịch trên eBay được người dùng giải quyết “trực tuyến” mà không hề thông qua luật sư. Năm 2014, cơ quan thuế Hoa Kỳ đã nhận được tờ khai thuế điện từ của gần 50 triệu người sử dụng phần mềm thuế trực tuyến. Tại WikiHouse, một cộng đồng trực tuyến đã thiết kế một ngôi nhà bằng máy in 3D với chi phí chỉ £ 50.000. Năm 2011, Vatican đã phê chuẩn một ứng dụng có tên “Confession” giúp cho người theo đạo có thể thú tội bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

Để tạo ra một quy tắc làm việc chuyên nghiệp và đưa vào áp dụng, các công ty, cơ quan, tổ chức thường mất rất nhiều thời gian, ngoài ra còn phải thay đổi chúng khi cần thiết. Trong khi đó với công nghệ tiên tiến chỉ một vài thay đổi cơ bản chúng ta có thể thay đổi cả một hệ thống.

Mặc dù có nhiều ngành nghề không thể thay thế bằng công nghệ bởi chúng không có khả năng phán đoán, cảm thông và những khả năng không thể thiếu tỏng việc cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp. Vấn đề đầu tiên với các vị trí này là thực nghiệm. Các chương trình nghiên cứu của chúng tôi đưa ra quá trình làm việc chuyên nghiệp được chia ra các bộ phận, rất nhiều các nhiệm vụ liên quan lần lượt và quy tắc. Tuy nhiên khi làm việc theo quy tắc thì chúng không được gọi là phán đoán, sáng tạo hay đồng cảm.

Vấn đề thứ hai là khái niệm. Cần phải nhấn mạnh rằng những thành công trong quá trình tư vấn, làm việc của các lãnh đạo, chuyên gia thường được đánh giá qua độ sáng tạo, cảm xúc… dựa trên những gì chúng ta gọi là “AI fallacy – Lối ngụy biện của trí tuệ nhân tạo” quan điểm này cho rằng cách duy nhất để máy móc hoạt động tốt hơn các chuyên gia là được sao chép cách tư duy, hành động của người. Một ngày nào đó trong tương lai chúng sẽ thay thế luật sư, thẩm phán, bác sĩ…  để thực hiện những bài toán khó và đưa ra quyết định một cách chính xác.

Link gốc: https://hbr.org/2016/10/robots-will-replace-doctors-lawyers-and-other-professionals?utm_campaign=hbr

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành