5 bước ứng dụng SAM – Giải pháp quản lý phần mềm

30/01/2023

Chất lượng của phần mềm luôn luôn đóng vai trò quyết định nhưng thật đáng ngạc nhiên là việc quản lý phần mềm lại ít được quan tâm đúng mức. Trình quản lý phần mềm giúp bảo vệ phần mềm trong đơn vị của bạn và giúp bạn kiểm soát hiện có, phần mềm đang được chạy trên những máy tính nào, hay tình trạng của giấy phép sử dụng.

Các công ty cân phải nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn nếu không có sự bảo đảm cần thiết mà trình quản lý phần mềm đem lại.

  • Thiếu hỗ trợ kỹ thuật: Các phần mềm không có bản quyền sẽ không được hưởng hỗ trợ kỹ thuật.
  • Thiếu các bàn nâng cấp sản phẩm: việc quyết định nâng cấp một phần mềm có thể trở nên khó khăn nếu khách hàng của bạn không chắc chắn liệu họ có giấy phép cần thiết hay chưa.
  • Nguy cơ nhiễm virus cao: Khi không bị kiểm soát bởi các chính sách và thủ tục của trình Quản lý phần mềm nhân viên có thể tự tải xuống những phần mềm ứng dụng trái phép. Những kiểu ứng dụng này có thể chứa virus và do đó làm tăng nhu cầu cũng như chi phí hỗ trợ kỹ thuật.

Năm bước ng dụng SAM gm có:

1.         Giới thiệu thông tin

Giới thiệu khái niệm Quản lý phần mềm và tập hợp các thông tin giúp bạn triển khai một kế hoạch ứng dụng trình Quản lý phần mềm.

2.         Xác định các phần mềm được cài đặt

Xác định chương trình phần mềm nào sẽ được cài đặt lên máy tính và trên hệ thống.

3.         Tim kiếm giấy phép của các phần mềm: So sánh số chương trình phần mềm được cài đặt với số lượng giấy phép đang sở hữu để xác định những giấy phép còn thiếu nếu có.

4.         Điểm lại các quy định và thủ tục.

Xác định xem những quy định và thủ tục gì ( nếu có) là phù hợp với việc mua và cài đặt phần mềm.

5.         Lập kế hoạch Quản lý phần mềm

Phát triển một kế hoạch để chạy trình quản lý phần mềm.


Bng việc thiết lập một thói quen quản lý phần mềm chặt chẽ, khách hàng có thể:

  • Tiết kiệm chi phí: Quản lý phần mềm hiệu quả có thể giúp các công ty xác định chính xác phần mềm mà họ cân và phần mềm nào thì không cân thiết. Điều này cũng giúp họ tận dụng tối đa các khoản chiết khấu số lượng lớn và chi phí đào tạo thấp hơn.
  • Kiểm soát sự thay đổi của công nghệ: Việc quản lý tài sản phần mềm có thể giúp khách hàng xác định được nhu cầu của mình, tránh tụt hậu và bảo đảm sử dụng công nghệ thích hợp, tiến trình quản lý phần mềm sẽ giúp nhận rõ và giải quyết các vấn đề này.
  • Làm việc hiệu quả hơn: Trong các tổ chức có công nghệ phát triển không kiểm soát được sẽ tồn tại nhiều loại nền tảng phần mềm và phiên bản. Công việc có thể sẽ trở thành thiếu hiệu quả và công ty sẽ phải gánh chịu tổng chi phí sở hữu phần mềm lên cao do yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật tăng, chi phí đào tạo, chi phí cho các vấn đề về tính tương thích và giao tiếp. Trình quản lí phần mềm sẽ giúp nhận rõ và giải quyết các vấn đề này.
  • Nhận ra giá trị của đầu tư phần mềm. Những khách hàng tham gia nhiều vào việc quản lý giấy phép sử dụng phần mềm sẽ hiểu giá trị họ nhận được từ khoản đầu tư phần mềm của mình. Việc triển khai trình quản lý này sẽ giúp định hướng cho các khoản đầu tư công nghệ trong tương lai.

Để biết thêm chi tiết vể SAM, vui lòng truy cập tại:
Tham khảo tại Microsoft Vietnam

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành