TOOL COSTING (SIEMENS) – Giải pháp tối ưu hóa chi phí sản xuất khuôn mẫu (Phần 2)

30/01/2023

Tiếp cận chi phí chính xác

Đối với các nhà sản xuất công cụ, sản phẩm ngày càng tăng, đa dạng và vòng đời sản phẩm ngắn hơn có nghĩa là một khối lượng công việc tăng lên thông qua một số cao hơn các yêu cầu cho báo giá (những đơn hàng). Quá trình trích dẫn phải đáng tin cậy và không tốn kém, với công cụ tính toán chính xác và chi phí dự toán minh bạch trong một khung thời gian ngắn. Các phương pháp tính toán tham số trong Tool Costing cho phép một sự cân bằng tối ưu dự trên độ chính xác và thời gian tính toán. Sử dụng tích hợp với tính toán chu kỳ thời gian. các nhà sản xuất có thể xác định. Thời gian chu kỳ và do đó phản ánh của mình năng lực sản xuất. Mô phỏng của kỹ thuật và kịch bản kinh tế giúp đỡ Toolmakers để có được câu trả lời hiệu quả cho những câu hỏi dưới đây:

           – Nơi sản xuất ở đâu?
           – Tác động của những thay đổi yếu tố thương mại như khối lượng sản xuất, nguyên liệu hoặc giá đến bộ phận mua là gì?
           – Tác động của những thay đổi thông số kỹ thuật như sản phẩm hay thay đổi thiết kế, sản xuất công nghệ và vật liệu là gì?
Công cụ tính toán chi phí khuôn trong Tool costing
Công cụ tính toán chi phí khuôn trong Tool costing

Với Tool Costing, các nhà sản xuất công cụ dễ dàng ghi lại chi phí và lịch sử thay đổi, và nhanh chóng và linh hoạt cung cấp các dự toán chi phí cần thiết. Trong trường hợp thay đổi định kỳ, tạo ra chi phí dự toán nhanh chóng và an toàn với Teamcenter có nghĩa là một cạnh tranh lợi thế cho các nhà sản xuất công cụ.

Nền tảng chung cho tính toán chi phí sản phẩm và công cụ

Chất lượng và thiết kế của một công cụ ảnh hưởng không chỉ có chi phí công cụ, mà còn ảnh hướng mỗi phần của bộ phần sản xuất. tối ưu hóa ước tính tổng chi phí đòi hỏi một đánh giá đánh giá tổng thể một phần và chi phí khuôn mẫu. Trong thực tế, hầu hết các công ty thiếu công cụ tích hợp hệ thống tính toán cho một phần và chi phí khuôn mẫu, vì vậy việc đánh giá tổng chi phí thường là khó khăn hoặc không thể.
Các giải pháp Teamcenter cung cấp một cơ hội để xác định sự tương tác giữa các thành phần và các công cụ khác nhau về chi phí với khối lượng và làm cho thiết kế khuôn mẫu đáng tin cậy và minh bạch. Bạn có thể sử dụng sự kết hợp của Tool Costing và phần mềm Teamcenter cho tính toán chi phí sản phẩm để có một giải pháp tính tích hợp đầy đủ. Ngoài ra công cụ này có giá trong hợp giải pháp được coi là một cách toàn diện thông qua các danh mục sản phẩm vật liệu / dự án. Thay đổi chi phí khuôn mẫu có thể được tự động cập nhật sản phẩm và dự án

Lợi ích

Cải thiện sự hiểu biết về sự điều chỉnh chi phí và các yếu tố ảnh hướng đến chi phí thực tế

– Cải thiện hiểu biết về sự quản lý cho toàn bộ người mua và phân tích chi phí
– Giảm thiểu chi phí khuôn mẫu và cải thiện độ chính xác của chào giá khuôn mẫu
– Tiệm cận chi phí thực tế thông qua quá trình phân tích chi phí
– Giảm thiểu thời gian và công sức cho việc dự trù kinh phí phát sinh
– Tăng cường độ minh bạch cho quá trình đàm phán chi phí
– Cải thiện lợi nhuận đầu tư bằng cách tính toán dựa trên biến số về công cụ và sự thay đổi

Tính năng

– Tham số tính toán dựa trên cơ sở mô hình 3D của sản phẩm
– Tính toán chi phí linh hoạt và báo cáo riêng lẻ
– Quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu liên quan đến chi phí và quy trình sản xuất
– Tùy chỉnh xuất nhập sơ sở dữ liệu tùy chỉnh về chi phí
– Hỗ trợ đối với các ngành công nghệ khuôn bao gồm: Khuôn ép nhựa, khuôn đúc, khuôn dập, khuôn dập liên hoàn, cắt laser

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành