Tổng quan phần mềm HyperWorks (Phần 1)

30/01/2023
I. Tổng quan về phần mềm HyperWorks
HyperWorks là nền tảng mô phỏng có kiến trúc mở toàn diện nhất cung cấp các công nghệ hàng đầu để thiết kế và tối ưu các sản phẩm một cách sáng tạo và có hiệu quả. HyperWorks bao gồm các công cụ mô hình hóa phần tử hữu hạn, phân tích và tối ưu hóa các cấu trúc, lưu chất, hệ đa vật thể, điện từ và vị trí ăng-ten, phát triển các mô hình cơ sở, phân tích các hệ đa môi trường. Người dùng có toàn quyền truy cập vào một loạt các giải pháp của Altair như giải pháp thiết kế, các giải pháp kỹ thuật, hiển thị, giải pháp quản lý dữ liệu từ Altair và các đối tác. Phiên bản HyperWorks 2017 cung cấp nhiều chức năng mới trong các lĩnh vực như phát triển mô hình, điện từ, các cấu trúc đa vật liệu, các hệ đa vật thể và đa ngành, các giải pháp tối ưu hóa thiết kế. Phiên bản HyperWorks 2017 cung cấp một số sản phẩm mới như: SolidThinking Activate, SolidThinking Compose và SolidThinking Embed cho lĩnh vực phát triển mô hình cơ sở, Flux, FEKO và Winprop trong lĩnh vực điện từ, Multiscale Designer và SolidThinking Click2Extrude  trong lĩnh vực phát triển vật liệu và sản xuất.

II. Các sản phẩm trong bộ phần mềm HyperWorks
Quy trình FEA điển hình trong HyperWorks

 

 

1. Modeling: Pre-Processing – Công cụ mô hình hóa

1.1. HyperMesh
Bộ tiền xử lý mô hình phần tử hữu hạn hiệu suất cao. Môi trường tương tác trực quan giúp phân tích thiết kế sản phẩm hiệu quả. Bộ giao diện liên kết trực tiếp với các phần mềm CAD như NX, Proe, Catia V4/V5, Solidworks,Tribon hoặc các định dạng dữ liệu công nghiệp như IGES, Parasolid, JT, STEP và  các phần mềm CAE thương mại hiện có như Adams, Abaqus, LS-Dyna, Moldflow, Moldex3D, Nastran, StarCD (của Siemens), Fluent (của Ansys), CFD . HyperMesh cung cấp bộ công cụ dễ dàng sử dụng để tạo và chỉnh sửa các mô hình CAE với nền tảng phân tích nhất quán đã được chứng minh phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp.

 


 
1.2. Simlab
Simlab là một phần mềm mô hình hóa phần tử hữu hạn theo quy trình, cho phép bạn mô phỏng nhanh chóng và chính xác các hành vi kỹ thuật  của các cụm phức tạp. Simlab tự động hóa các tác vụ tạo mô hình để giảm thiểu lỗi của con người và thời gian tiêu tốn để tạo mô hình phần tử hữu hạn. Simlab là một nền tảng phát triển ứng dụng tự động hóa quá trình mô phỏng.
 
1.3. MotionView
MotionView là một môi trường mô hình hóa các hệ thống đa chi tiết trực quan và thân thiện với người sử dụng. Khả năng tham số hóa mô hình được tích hợp sẵn của nó và kiến trúc mở cho phép người dùng nhanh chóng xây dựng, phân tích và cải tiến các hệ thống cơ khí ngay cả trước khi nó được tạo nguyên mẫu vật lý. Cùng với bộ giải MotionSolve thế hệ mới 2017, MotionView cung cấp một giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu mô phỏng động lực học đa chi tiết của bạn.


Công ty Tư vấn và Kinh doanh Việt Bay
Hà Nội: A8 – TT1, FiveStar Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 043 7755 301 * Hotline: 091 929 5529 * Email: [email protected] HCM: Tầng 1, Tòa nhà  Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Tel: 083 9103 998 * Hotline: 091 929 5522 * Email: [email protected] Website: www.vietbay.com.vn email: [email protected]

Đọc thêm:
Tổng quan phần mềm HyperWorks (Phần 2)
Tổng quan phần mềm HyperWorks (Phần 3)