TÍNH NĂNG MỚI TRONG VAULT 2018

30/01/2023

Autudesk Vault 2018 đã được cập nhật.
Khả năng kết nối dữ liệu kỹ thuật và giữ cho các nhóm tài liệu trên cùng một trang, một cách an toàn và thực sự quan trọng trong mọi việc thiết kế. Vault tiếp tục tập trung vào việc giúp các khách hàng Autodesk quản lý dữ liệu một cách hiệu quả và hiệu quả hơn. Bản phát hành năm 2018 đánh dấu bước tiếp theo với những kỹ thuật được cải thiện hiệu quả với những cải tiến về xuất bản và sao chép tập tin PDF, thêm trải nghiệm thiết kế nâng cao cho người dùng CAD và những nhiệm vụ được cải thiện với vai trò quản trị mới. Khả năng mới cung cấp cho nhiều yêu cầu hơn từ phía khách hàng của Vault và giúp tạo ra hiệu quả công việc tốt hơn.
Tự động xuất bản và quản lý file PDF
Các bộ phận thiết kế kỹ thuật có thể sử dụng Vault 2018 để tự động xuất bản và quản lý file PDF 2D từ các tập tin CAD được phát hành trong quá trình thiết kế sản phẩm. Vault 2018 tự động chuyển đổi các định dạng file PDF từ các tập tin thiết kế 2D bằng cách sử dụng các tùy chỉnh giống như các ứng dụng CAD khác. Nó hỗ trọ tất cả các bản vẽ của AutoCAD, Inventor và cho phép các quản trị viên của Vault tạo ra các file PDF có chất lượng tương đương các phần mền CAD khác.

 
Các file PDF được tao ra trong quá trình phát triển sản phẩm, được thêm vào Vault và được đính kèm với tệp gốc. Cài đặt Vault cho phép quản trị viên thiết lập tất cả các tập tin PDF có thể được đính kèm với bản vẽ gốc, được tải lên vị trí tệp giống hoặc khác trên Vault và được đồng bộ hóa với tập tin nguồn. các tệp tin PDF được tạo từ Autocad có thể sử dụng tính năng cài đặt trang trong bản vẽ, bao gồm không gian Model, Layouts , khởi tạo Layouts để hỗ trợ các tập tin sao lưu sau và chụp các phông chữ được sử dụng trong bản vẽ. các tệp tin PDF được tạo từ Inventor có các tùy chọn giải pháp vector, in màu đen, in tất cả các sheet và khả năng in ấn nét đậm.
Cải tiến chất lượng PDF
Cùng với khả năng tao tệp PDF từ các bản vẽ, khi xem trước bản PDF sắp tạo, tất cả các tùy chọn được tạo sẵn để người dùng có thể đặt kích thước, định hướng,màu sắc và tỉ lệ. cũng có thể mở chế độ đánh dấu, chú thích và định hướng nét vẽ trong PDF,Tiff và các tập tin JPEG.

 
 
Mở chế độ phân quyền sử dụng.
Vault 2018 có thêm vài trò phân quyền mới giữ an toàn trong hợp tác và cho phép quả trị viên toàn cầu có thể ủy nhiệm các tác vụ như bảo mật hoặc thiết lập Vault cho các thành viện trong hệ thống mà ko cần các đặc quyên đầy đủ của admin.
Quản trị viên dự án – chịu trách nhiệm về các tác vụ cụ thể như điều kiện xóa hoặc di chuyển vị trí dữ liệu.
Quản trị cấu hình – chịu trách nhiệm về cấu hình cài đặt.
Quản trị an nình – chịu trách nhiệm về cài đặt và bảo mật cho các loại đối tượng.
Chèn vào CAD
Vault 2018 cung cấp thêm lệnh chèn vào CAD trong máy con. Sau khi chọn một phần hay bộ phận Inventor, chức năng này sẽ tự động định vị và tải xuống tệp ngồn Vault và đặt nó vào vị trí file thiết kế mà inventor đang hoạt động. chỉ cần vài cú click chuột, tính năng mới này sẽ đơn giản hóa việc tạo ra các lắp ráp lớn và thiết kế phức tạp.

 
 
 
Lắp ráp lớn và trình bày bản vẽ
Người dùng Inventor thường phải làm việc với bản lắp ráp lớn phức tạp liên quan tới hàng ngàn bộ phận. trong tình huống này, họ có thể sử dụng Express Mode (chế độ hiển thị nhanh) để tăng tốc độ tải các mô hình và có thể trì hoãn bản cập nhật các bản vẽ để giảm thời gian chờ đợi. cũng như Inventor 2018, làm cho việc gọi các tùy chọn này dễ dàng hơn trong các bản vẽ lắp ráp lớn. Vault cung cấp tùy chọn tương tự để người dùng  làm việc nhanh hơn. Hộp thoại cho phần lắp ráp bây giờ bao gồm Express Mode và một hộp thoại cho bản vẽ với tùy chọn hoãn cập nhật.