Thủ thuật hữu ích: Phím tắt tổng tự động trong Microsoft Excel

30/01/2023

Excel auto sumQuickly tạo công thức Microsoft Excel để lấy tổng của tất cả các ô bằng cách đánh dấu các ô bạn muốn biết giá trị và nhấn Alt và = (bằng) cùng nhau.

Thông tin thêm
Xem ô, Excel, công thức, định nghĩa tổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và liên kết có liên quan về các điều khoản này.

Vui lòng liên hệ Vietbay để được tư vấn và hỗ trợ:
VIETBAY IT TEAM
Sales: [email protected] Technical: [email protected] Hotline: 091 929 5529
www.vietbay.com.vn | www.phanmembanquyen.com