Thao tác với bánh xe công cụ Steering Wheel trong môi trường Shynchronous

30/01/2023
Solid Edge với công nghệ đồng bộ có thể loại bỏ các rào cản mô hình hóa dựa trên lịch sử thiết kế truyền thống, dự đoán trước được ý tưởng của người thiết kế. Và bánh xe công cụ Steering Wheel là một thành phần không thể tách rời của công nghệ Shynchronous, nó cho phép người dùng có thể thao tác trực tiếp trên mô hình 3D.
                          
Các thành phần chính của công cụ Steering Wheel
Di chuyển các mặt, công cụ Steering Wheel được kích hoạt bằng cách chọn bề mặt để chỉnh sửa. Nhấp vào trục chính để dễ dàng kéo mặt cần hiệu chỉnh theo hướng đó, mà không cần quan tâm đến thứ tự các tính năng được tạo ra. Các Quy tắc Trực tiếp đảm bảo hình học đối xứng cũng được sửa đổi.
(Mẹo nhỏ : Nếu bạn giữ phím Shift và nhấp vào Origin trước khi kéo thanh lái, hướng của nó sẽ được giữ nguyên trong khi di chuyển.)

 
Để xoay mặt, chọn mặt để xoay, sau đó đặt lại vị trí của bánh lái bằng cách kéo origin và  torus vuông góc. Bánh xe  sẽ được nhấc lên những điểm chính và tự động thay đổi lại. Nhấp vào torus để xoay mặt.

 

 
Một phím sửa đổi khác cũng có thể được sử dụng trong khi thao tác hình học. Giữ phím Ctrl trong khi kéo trục để sao chép hình học hoặc tính năng bạn đã chọn; Bằng cách sử dụng các điểm chính, bạn có thể xác định vị trí chính xác hình học.
 
 
 
Để di chuyển hình học đến một khoảng cách chính xác từ các hình học hoặc điểm tham chiếu khác, trước tiên hãy chỉ lên bánh xe cho khoảng cách đã chọn của bạn từ mặt đang di chuyển.
Để làm điều này, giữ Shift và nhấp vào trục chính, sau đó nhấn phím Tab để chuyển tiêu điểm sang hộp thứ nguyên, nhập khoảng 6mm (khoảng cách bạn muốn tính năng được bù đắp), và nhấp để chấp nhận (xem Bước 1 ).
Bây giờ chọn trục chính và kéo nó đến điểm chính tham chiếu trên hình học liền kề (xem Bước 2).
Tôi đã đặt một chiều 3D để bạn có thể thấy khoảng cách mới là 6mm (xem Bước 3)
 
 
 
Để tìm hiểu thêm các thủ thuật như thế này, hãy truy cập https://vietbay.com.vn/