Chương trình hỗ trợ đặc biệt lên tới 90% của Siemens dành cho Doanh nghiệp SMB và Startup tại Việt Nam

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp SMB và Startup tiết kiệm được chi phí đổi mới sáng tạo, thúc đẩy công tác chuyển đổi số được nhanh chóng và hiệu quả, từ…
08/06/2023