Vietbay phối hợp cùng Siemens và Trung tâm đào tạo công nghệ cao SATTI của Samsung Việt Nam tổ chức thành công hội thảo “Bản sao số Máy công nghiệp và Hệ thống sản xuất

Sáng ngày 25/07/2023 tại SEVT, Vietbay phối hợp cùng Siemens và SATTI tổ chức hội thảo chuyên đề “Bản sao số của Máy công nghiệp và Hệ thống sản xuất” dành cho…
26/07/2023