Phần mềm Project 2016 SNGL Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 23.458.800 VND
Phần mềm Microsoft Visio Professtional 2016 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 12.045.800 VND
Phần mềm Visio Standard 2016 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 6.237.600 VND
Phần mềm Office for Mac 2016 Standard Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 9.311.200 VND
Phần mềm Office Home and Business 2016  English

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 5.434.000 VND
Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá Tham khảo: 2.530.000 VND