WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: Liên hệ
WinRmtD sktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: Liên hệ
WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: Liên hệ
WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: Liên hệ
WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Corelic Qlfd

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: Liên hệ
WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: Liên hệ
WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Corelic

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: Liên hệ
WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL Corelic

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: Liên hệ
Phần mềm Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 998.023.000 VND
Phần mềm Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 19.960.000 VND