Bản quyền Windows Server CAL 2012 English

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: 1.100.000 VND
Windows Server Datacenter 2012 R2 English

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: 114.840.000 VND
Hệ điều hành Windows Server Standard 2012 R2

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: Liên hệ
Hệ điều hành Windows 10 Professional

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá Tham khảo: 4.004.000 VND