Phần mềm HyperWorks 2017 Student Edition

30/01/2023
Altair cung cấp phiên bản HyperWorks 2017 Student Edition  miễn phí dành cho sinh viên phục vụ các công việc học tập nghiên cứu trong trường học. Phiên bản này có sẵn trên trang web của Altair, người dùng chỉ cần điền  thông tin theo form hướng dẫn trước khi  tải về dùng.
Phiên bản student edition có một số hạn chế so với gói thương mại vì nó chỉ dành cho  giáo dục  nhưng không giới hạn  khả năng của người dùng.

Hạn chế.

– Phiên bản này không được sử dụng cho mục đích thương mại
– Phiên bản Student Edition được xây dựng dựa trên phiên bản HyperWorks Desktop
Giới hạn kích thước  mô hình.
– Giới hạn mô hình cấu trúc (Radioss; OptiStruct) : 100 000 nodes
– Mô hình lưu chất  (Acusolve) : 500 000 nodes
– Mô hình đa chi tiết (MotionSolve) : 200 chi tiết.
Hỗ trợ định dạng CAD
– Import các định dạng CAD : IGES, SolidWorks và STEP.
– Export  sang các định dạng : IGES, STEP.
Hỗ trợ các định dạng FEM.
– Import/Export : Radioss, Optistruct và Acusolve.
– Bộ giải không thể tự chạy từ giao diện đồ họa người dùng mà phải trích xuất  dữ liệu sang bộ giải.
Bộ giải
– Bộ giải Radioss giới hạn ở mức 4 core

– Giới hạn một số tính năng của FEKO

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành