NX CAE – Giải pháp phân tích, thẩm định và tối ưu hóa thiết kế sản phẩm

30/01/2023

Đưa ra thiết kế tối ưu nhất ngay từ những lần đầu tiên!
Ngày nay các doanh nghiệp đang đứng trước cạnh tranh và thách thức rất lớn từ nhiều hướng khách nhau bao gồm nhu cầu về sản phẩm ngày càng đa dạng phức tạp, chất lượng và tính thẫm mỹ yêu cầu cao, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh và giá thạnh hạ. Đứng trước những thách thức đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ cao để tứng bước tối ưu hóa sản phẩm về mặt chất lượng lẫn giá thành.
Giải pháp CAE là xu thế tất yếu của các danh nghiệp với những lợi ích rất lớn trong việc giảm thiểu thời gian và chi phí, đưa ra thiết kế tối ưu ngay từ những lần thử nghiệm đầu tiên.  Với các giải pháp CAE cho phép người dùng phân tích đánh giá trước được chất lượng sản phẩm thiết kế, giảm thiểu số lần thử nghiệm thực tế. Với giải pháp tổng thể và đồng bộ của chúng tối cho phép người dùng phân tích đánh giá hầu hết các bài toán thực tế: tính toán độ bền kết cầu, tính toán độ bền mỏi, phân tích động lực học kết cấu,  độ rung, tối ưu hóa kết cầu, phân tích nhiệt, phân tích dòng chảy, phân tích các sản phẩm vật liệu composite, phân tích các bài toán va đập …..
Vietbay hân hạnh cung cấp các giải pháp phân tích tính toán

http://www.turaengineering.com/img2/nxsimulation_1.png

Dịch vụ:

  • Đào tạo phần mềm phân tích, tính toán và tối ưu hóa kết cầu
  • Phân tích mô phỏng thiết kế, mô phỏng động học kết cấu

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành