Những tính năng mới trên SolidThinking Inspire 2018

30/01/2023

Những tính năng mới trên  SolidThinking  Inspire 2018

SolidThinking Inspire 2018 với các tính năng cập nhật mạnh mẽ tập trung  cho lĩnh vực công nghệ in 3D.

 1.Tính năng mới
 

Lattice Visualization
and Export
Tối ưu  hóa cấu trúc dạng  lưới tinh thể.
Overhang Shape
Controls
Loại bỏ vùng vật liệu thừa để tạo ra một cấu trúc tự cứng vững.
PolyNURBS Fit Tạo mô hình CAD đầy đủ cho cấu trúc được tối ưu hóa.
New Load Case Table Cho phép tải hoặc tạo dữ liệu lực tác dụng lên mô hình một cách dễ dàng .Dữ  liệu về tải tác động đượ lưu dưới dạng excel.
Import and Export
Loads and Supports
Nhập  hoặc xuất bảng thống số tải tác động lên mô hình dưới dạng excel.
Additional Creasing
Option for PolyNURBS
Sharpen
Công nghệ PolyNURBS cho phép  làm trơn nhẵn mô hình với các cấp độ khác nhau : mài nhẵn, mài nhẵn trung bình, mài nhẵn cao và không mài nhẵn.
Face Insert for
PolyNURBS
Thêm các bề mặt mới vào mô hình  bằng thao tác giữ phím Shift chọn vùng bề mặt cần tạo thêm.
Friction for Rigid Joints Cho phép  mô hình hóa các hệ thống có  lực ma sat bằng cách xác  định hệ số ma sát cho các  cơ cấu khớp nối : Lỗ Pin, cơ cấu trượt, bản lề, cơ cấu dạng hình trụ quay tròn, ổ cắm, cơ cấu chuyển động tịnh tiến.

 
2.Tính  năng nâng cao

 

Clearance Parameter
for Contacts
Cho phép xác định hệ số an  toàn của cơ cấu liên kết : Cơ cấu trượt.
Enhancements to the
Spot Welds Legend
Quy định hiển thị các vị trí  mối hàn điểm khác nhau.
Improved Profile Editor Cho phép  người dùng quan sát các hành vi chuyển động của cơ cấu, các thông số chuyển động này có thể được hiệu chỉnh trong bảng thông số và được lưu dưới dạng  .csv
Target Mass for Gauge
Optimization
Đánh giá tối ưu hóa về mặt khối lượng
Translational Joints for
Actuators
Thể hiện các cơ cấu dẫn  động tịnh tiến
Plots for Dissipated
Energy
Xác định mức năng lượng tiêu tan trong các bộ phận giảm chấn lò xo khi phân tích quá trình chuyển động tức thời.
Select Model Units for
Export
Xác định đơn vị đầu ra khi chạy Run Analysis, Run Optimization, Run Part Analysis và Run Part Optimization.
Export CAD at the Part
Level
Lưu chi tiết dưới dạng dữ liệu CAD (chi tiết đơn)
Evolve File Updates Các tệp tin .evo có  thể đọc trong Inspire.

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Sales: 024.37755301 (Ext: 114)
Hotline: 091929 5529
Technical: 091929 5527
Email: [email protected] Website: https://vietbay.com.vn/