NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA AUTODESK VAULT 2018

30/01/2023

 

Sự phát hành Autodesk Vault 2018 sẽ có những tác động lớn tới công việc của người sử dụng. phiên bản mới cho phép xuất file định dạng PDF ngay từ Vault Client cũng như cải tiến cách mở các bản vẽ lắp ráp và bản vẽ lớn. quy trình làm việc giữa Autodesk Inventor và Vault cũng được sắp xếp hợp lý làm cho sự chuyển đổi qua lại giữa 2 phần mền mượt mà hơn.
Dưới đây là một số tính năng mới trong Vault 2018.
 

  1. In file PDF từ Vault

Với Vault 2018 bạn có thể tạo file 2D PDFs với công cụ Job Processor và xử lý các tệp này dưới dạng các tài liệu xuất ra trong quá trình phát hành các thiết kế của bạn. Các PDFs được tạo ra từ Vault có chất lượng tương đương như ở các phần mền CAD. Quá trình này cũng sử dụng các thiết lập tương tự như trong CAD. Người quản lý có thể tùy chọn chỉnh sửa các cài đặt được sử dụng cho tất cả các tập tin PDF được tạo ra để duy trì tính đồng bộ.

  1. Lắp ráp các bộ phận trực tiếp từ Vault

Một trong nhiều cách làm việc giữa Vault và Inventor chính là cải thiện khả năng đặt một phần bộ phận từ Vault trực tiếp vào mô hình Inventor đang hoạt động. với tính năng mới này, bạn có thể tìm kiếm các bộ phận và mô hình, chèn trực tiếp chúng, giảm thiểu số lần thao tác để tạo ra các file lắp ráp lớn trên Inventor.

 

  1. Tới các thư mục của Vault.

Một sử đổi mới của Vault được thêm vào trong Inventor là tính năng sửa đổi trình duyệt của Vault. Trước khi cập nhật bản phải chuyển đổi giữa Model Tree và trình duyện Vault. Với bản phát hành Vault 2018,bạn có một cửa sổ riêng giúp bạn theo dõi các trạng thái của các phần, chi tiết trong Vault. Một tính năng mới nữa trong Vault đó là trên trình duyệt Vault chỉ cần nhấp chuột phải một chi tiết,bản vẽ và chuyển tới thư mục lưu trữ, cho phép xem bất cứ tập tin có liên quan hoặc tương tự nào có thể được lưu trữ.

  1. Mở bản vẽ lớn, bản lắp ráp lớn trên Vault

Khi mở các bản vẽ lớn, bản lắp ráp lớn từ Autodesk Vault 2018, bây giờ bạn có thể quyết định cách bạn muốn mở tệp. bạn có tùy chọn trong chế độ hiển thị nhanh để tránh chờ đợi lâu và bạn cũng có thể chọn hoãn bản cập nhật của mình trên bản vẽ khi mở trực tiếp từ Vault .

Mặc dù những thay đổi ở phiên bản lần này có vẻ nhỏ, nhưng ảnh hưởng tới cách làm việc và năng suất của người sử dụng tương đối lớn. Tôi rất vui khi sử dụng Autodesk Vault 2018 và làm việc với khách hàng để cho họ thấy cách cải tiến hiệu quả cho công việc của họ với các tính năng và cải tiến mới trong Autodesk Vault 2018.