Những cải tiến về thiết kế 3D trong Solid Edge 2022

30/01/2023
Tính năng Radiate
Solid Edge 2022 giới thiệu một lệnh Radiate duy nhất cho phép dễ dàng chỉnh sửa bán kính của các biên dạng trụ trong các mô hình chi tiết.
Với tính năng mới này, các mặt được nhân bản sẽ tự động được tìm thấy và chỉnh sửa. Các kích thước đã khóa của nhân bản được nới lỏng trong quá trình thực hiện lệnh Radiate và khóa trở lại khi hoạt động kết thúc.
Khả năng mới này của công nghệ đồng bộ cho phép các mặt vệ tinh di chuyển hướng tâm khi một hoạt động được thực hiện, trong khi vẫn duy trì ý định thiết kế, cho phép bạn điều chỉnh tay nắm hiệu chỉnh một cách dễ dàng.

Thay đổi kích thước biên dạng trụ linh hoạt với công cụ Radiate
Tính năng Gussets
      Không còn xây dựng đệm kết nối (gussets) bằng tay. Các tấm Gussets có thể được tạo ra như các thành phần bên trong trên cả các thành phần lắp ráp và khung. Từ đó làm giảm thời gian phát triển.

Tạo các tấm đệm kết nối bằng tính năng Gussets
Tính năng Family of Assembly
       Family of Assemblies (FOA) là một chỉ dẫn trực quan cho các thành phần trong lắp ráp (FOA) lỗi thời. Các thành phần lỗi thời vẫn giữ trạng thái lỗi thời và bạn có toàn quyền kiểm soát thời điểm cập nhật các thành phần đó.

Tạo đường cong bằng phương trình (Equation-driven curves)
Đường cong được tạo bằng phương trình là một lệnh mới bổ sung thêm các đường cong được xác định trước vào thiết kế của bạn. Bạn sẽ dễ dàng tạo các đường cong phức tạp bằng cách sử dụng các tập hợp sẵn đã lưu có thể được sử dụng làm điểm bắt đầu nếu cần. Lệnh sử dụng các phương trình tham số với các tham số để xác định đường cong. Hình dạng có thể được suy ra từ các phương trình. Lệnh này cũng cung cấp bản xem trước động của đường cong khi các phương trình và tham số thay đổi.
Giờ đây, các đề can đã dán có thể được chuyển cho KeyShot để kết xuất, cung cấp độ chân thực hơn nữa cho hình ảnh của bạn.

Mô hình thứ phân trong Solid Edge 2022
Subdivision modeling bao gồm một số lệnh mới trong bản phát hành năm nay.
Ví dụ dưới đây sử dụng mô hình thứ phân tạo ra một tay cầm và bạn có thể sử dụng các mặt trên mô hình thứ phân để điều chỉnh độ cong của chi tiết đó. Khả năng mới này cũng có thể giúp bạn thêm chi tiết hình học vào các khu vực cần nâng lên hoặc hạ xuống dễ dàng hơn.


Sử dụng Subdivision modeling để tạo ra tay cầm
       Căn chỉnh theo đường cong để lập mô hình thứ phân di chuyển các đỉnh bộ khung đến một đường cong hoặc phác thảo được xác định trước hoặc được vẽ lặp đi lặp lại để phù hợp với các hình dạng hiện có hoặc thiết kế các hình dạng mới bằng cách sử dụng các đường cong vẽ tay.

Subdivision modeling giúp điều chỉnh khu vực cần nâng lên hoặc hạ xuống dễ dàng hơn
       Hỗ trợ nâng cho các cạnh xếp thành lớp tạo ra các mặt mới khi các cạnh đó thay đổi vị trí, hoặc các cạnh không kết nối với nhau, được nâng lên.
Với các tính năng mới về thiết kế 3D, Solid Edge 2022 sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

Tìm hiểu thêm về Solid Edge 2022:
1. 10 tính năng mới có trong Solid Edge 2022
2. Solid Edge 2022: Xcelerator Share

Liên hệ Vietbay để được hỗ trợ về Solid Edge 2022:
Vietbay Sales Team
Hotline: 091 929 5529
Email: 
[email protected] 
Website: www.vietbay.com.vn *  www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành