Nguyên tắc thực hành thiết kế PCB tốt nhất: Tích hợp và tối ưu hóa kỹ thuật số

16/01/2024

năm nguyên tắc thực hành tốt nhất về thiết kế PCB. Vấn đề đầu tiên sẽ tập trung vào là “Tích hợp và tối ưu hóa kỹ thuật số”.

Đây là một môi trường đa miền được tích hợp và tối ưu hóa kỹ thuật số. Nó cho phép các thiết kế an toàn, hiệu quả và đồng thời trên tất cả các nhóm kỹ thuật. Trong môi trường này tất cả các nhóm kỹ thuật, bao gồm IC, đóng gói IC, thiết kế FPGA PCB trong thiết bị điện tử cũng như cơ khí và phần mềm, có thể:

  • Tối ưu hóa chi phí liên quan đến dự án
  • Tăng tốc thời gian thiết kế
  • Quản lý tính toàn vẹn dữ liệu
  • Cải thiện chất lượng của thiết kế
  • Phá bỏ rào cản giữa các nhóm kỹ thuật và các bộ môn khác.

Việc tích hợp và tối ưu hóa kỹ thuật số cho phép thiết kế đồng thời trong hệ thống điện tử và vào quy trình thiết kế sản phẩm tổng thể. Nhờ đó các công ty có thể tiếp cận thị trường nhanh hơn với các sản phẩm tốt hơn. Đổi lại, nó thúc đẩy năng suất tăng lên, tăng tốc độ cộng tác đa ngành và cải thiện khả năng hiển thị giữa các nhóm khác nhau. Nó cũng hỗ trợ tầm nhìn sớm về việc kiểm soát chi phí, nguồn lực, lịch trình và giúp quản lý rủi ro.

Trong vấn đề đầu tiên này, có ba cách thực hành tốt nhất về thiết kế PCB cần nêu bật:

Hợp tác thiết kế cơ điện (ECAD/MCAD)

Điều đầu tiên chúng ta phải ngĩ đến là đồng thiết kế cơ điện (ECAD/MCAD). Khi chúng ta nói về các phương pháp tốt nhất, định dạng mới nhất và tốt nhất hiện nay là định dạng IDX dành cho cộng tác ECAD/MCAD. Chúng ta nên tìm kiếm một phương pháp cho phép cộng tác toàn diện, dựa trên bối cảnh giữa các lĩnh vực và ngành học. Giá trị bạn sẽ nhận được từ đó là bạn có sự cộng tác tích hợp, hợp lý nhằm giảm thiểu rủi ro xảy ra lỗi trong quá trình trao đổi dữ liệu.

Hợp tác thiết kế và sản xuất

Một phương pháp tốt nhất khác để nói đến là sự hợp tác giữa thiết kế và sản xuất cũng như cách hai bộ phận đó trao đổi dữ liệu. Nó phải là hai chiều. Bằng cách này, chúng tôi cho phép áp dụng lại các bài học rút ra từ quá trình sản xuất vào thiết kế. Vòng lặp hai chiều đó hoặc việc trao đổi dữ liệu đó ảnh hưởng đến thiết kế.

Để thực hiện điều này, chúng tôi sử dụng các định dạng dữ liệu thông minh như ODB++ và IPC-2581. Những loại định dạng dữ liệu này cho phép giao tiếp thông minh từ kỹ thuật đến sản xuất. Giá trị mà chúng tôi đạt được là sự cộng tác tích hợp, tối ưu hóa nhằm giảm thiểu sai sót trong quá trình trao đổi dữ liệu và cung cấp vòng phản hồi liên tục về các bài học rút ra từ kỹ thuật thiết kế.

Quản lý thư viện và dữ liệu

Một phương pháp thực tiễn tốt nhất khác là quản lý thư viện và dữ liệu. Và ý tôi là, bạn kiểm soát dữ liệu của mình như thế nào, cho dù đó là dữ liệu thư viện hay IP thực của bạn? Bạn muốn thiết lập các nguyên tắc nội bộ, bằng cách đó bạn có một bộ nguyên tắc và quy tắc nội bộ về cách bạn sẽ thực hiện mọi việc. Bằng cách đó, bạn sẽ nhất quán từ dự án này sang dự án khác và nó cũng cho bạn cách nhìn lại để xem bạn có thể tối ưu hóa và trở nên tốt hơn theo thời gian như thế nào.

Tích hợp và tối ưu hóa kỹ thuật số

Tóm lại, Môi trường đa miền được tối ưu hóa và tích hợp kỹ thuật số có thể cho phép các thiết kế đồng thời, hiệu quả và an toàn trên tất cả các nhóm kỹ thuật, nhưng bạn phải xem xét các phương pháp thực tiễn tốt nhất khi nói đến đồng thiết kế, thiết kế/sản xuất và thư viện cơ điện và quản lý dữ liệu.

Source: Siemens

Vietbay là một công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp Số hoá và Dịch vụ phần mềm hàng đầu Việt Nam cho các doanh nghiệp. Với sự tận tâm và chuyên nghiệp, Vietbay cam kết đem đến cho khách hàng những giải pháp phần mềm chất lượng cao, đảm bảo tính hợp pháp và đáng tin cậy, giúp người dùng trải nghiệm tốt nhất các tính năng và công cụ đa dạng của phần mềm trong quá trình mô phỏng và sản xuất.

Liên hệ với Vietbay để biết thêm thông tin chi tiết: 

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành