​Nguy cơ nhiễm mã độc từ những phần mềm không bản quyền

30/01/2023
Hiện, tỷ lệ vi phạm bản quyền Việt Nam vẫn ở mức 78% do nhận thức của tổ chức, cá nhân còn hạn chế.

Liên minh Phần mềm doanh nghiệp quốc tế (Business Software Alliance -BSA) tại Việt Nam ngày 18/4 cho biết: Hiện, tỷ lệ vi phạm bản quyền Việt Nam vẫn ở mức 78% do nhận thức của tổ chức, cá nhân còn hạn chế. Con số này đã từng được công bố năm 2015, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa giảm sút.
 

Xử phạt 1,65 tỷ đồng vi phạm sở hữu trí tuệ phần mềm trong năm 2017

Qua kết quả thanhh tra bản quyền phần mềm năm 2017, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã thực hiện quyết định thanh tra 63 doanh nghiệp, kiểm tra 2.472 máy tính, trong đó phát hiện có 54 doanh nghiệp có hành vi sao chép chương trình phần mềm máy tính mà không được phép của chủ sở hữu, xử lý vi phạm hành chính là 1,65 tỷ đồng và nộp vào ngân sách nhà nước.
Trong 3 tháng đầu năm 2018, thanh tra Bộ VH,TT

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành