Mở nhanh các file lắp ráp kích thước lớn trong Solid Edge

30/01/2023
Asembly Overrides và hiển thị cấu hình có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách giới hạn số thành phần hoặc mức độ chi tiết được hiển thị.
Trong hầu hết các hệ thống 3D CAD, mở các file lắp ráp lớn đặt ra những thách thức riêng của mình, chẳng hạn như quản lý bộ nhớ và hiệu suất hiển thị. May mắn thay, Solid Edge có nhiều công cụ lắp ráp lớn, vì vậy bạn có thể làm việc với số lượng lớn dữ liệu một cách dễ dàng. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ thảo luận một số mẹo giúp bạn tiết kiệm thời gian

Assembly Overrides
Trong khi bạn có thể cần phải mở một lắp ráp cấp cao nhất, bạn có thể không cần phải hiển thị toàn bộ lắp ráp hoặc xem chi tiết tất cả chi tiết. Solid Edge cho phép bạn mở các bộ phận bằng cách sử dụng các ghi đè lắp ráp, có hiệu lực như thế nào hình học được tải vào phần mềm. Ghi đè kích hoạt cài đặt cho phép bạn chọn xem các phần có bị ẩn, đang hoạt động hoặc không hoạt động và đơn giản hóa hay được thiết kế như thế nào.

 
Ẩn tất cả các thành phần: Tùy chọn này rất hiệu quả, và cấu trúc lắp ráp được nạp vào Solid Edge rất nhanh, nhưng không có thành phần nào được hiển thị. Các bộ phận và phụ cụm có thể được hiển thị và kích hoạt theo yêu cầu sử dụng của người tìm kiếm.
Áp dụng tính năng Kích hoạt tính năng đến Parts: Chỉ định cách bạn muốn mở một assembly (ASM file). Khi tùy chọn này được thiết lập, bạn có thể chỉ định xem các phần trong assembly có hoạt động hay không hoạt động. Khi tùy chọn này được xóa, trạng thái hoạt động hoặc không hoạt động của các phần được xác định bởi lần lưu cuối cùng. Bộ phận lắp ráp sẽ mở ra nhanh hơn khi bạn mở nó bằng các bộ phận không hoạt động.
Kích hoạt Tất cả: Chỉ định rằng tất cả các bộ phận trong file lắp ráp đang hoạt động khi bạn mở lắp ráp. Tùy chọn này được thiết lập khi bạn kích hoạt chế độ Apprentice Mode trên màn hình khởi động Solid Edge.
Vô hiệu hóa tất cả: Xác định rằng tất cả các phần trong assembly không hoạt động khi bạn mở assembly. Trong một số trường hợp, các bộ phận có liên kết liên kết với các bộ phận khác vẫn sẽ được kích hoạt khi bạn mở lắp ráp. Ví dụ: các bộ phận có liên kết liên phần, các bộ phận có thể điều chỉnh, ống linh hoạt, hệ thống chốt,..vv có thể được kích hoạt để đảm bảo rằng hình học được liên kết là cập nhật. Điều này thường xảy ra khi một phần được sửa đổi bên ngoài bối cảnh lắp ráp, và phần đó là phần chính trong một hoạt động liên kết. Khi lắp ráp có chứa phần con được mở ra, phần con phải được kích hoạt để cập nhật thông tin liên kết đúng.
Sử dụng Tất cả Thiết kế: Chỉ định rằng tất cả các bộ phận trong lắp ráp đã đơn giản hoá các phiên bản được xác định sẽ được hiển thị như được thiết kế khi bạn mở lắp ráp.
Cấu hình Hiển thị.
Bằng cách giới hạn các thành phần hiển thị chỉ cho những thiết bị bạn chọn, các cấu hình hiển thị sẽ tiết kiệm thời gian khi mở các file lắp ráp lớn.
Solid Edge cũng cho phép bạn mở các bộ phận sử dụng các cấu hình hiển thị, chỉ hiển thị một bộ các bộ phận được xác định trước. Bởi vì toàn bộ cấu trúc lắp ráp được nạp, bạn có thể điều hướng cây lắp ráp và bật các thành phần được hiển thị khi bạn thiết kế mà không cần tải toàn bộ file lắp ráp vào bộ nhớ, tiết kiệm thời gian và tài nguyên.
Nếu bạn quên hoặc không chọn một cấu hình trong khi mở một file lắp ráp, bạn có thể nhấn phím Escape bất cứ lúc nào để dừng quá trình mở. Cấu trúc lắp ráp hoàn chỉnh được nạp vào Pathfinder, nhưng Solid Edge sẽ chỉ hiển thị các bộ phận đồ hoạ được nạp vào bộ nhớ cho đến thời điểm hiện tại, do đó, bạn vẫn có thể chọn các phần mà bạn muốn làm việc và hiển thị các bộ phận đó bằng cách chọn chúng từ Pathfinder khi cần thiết.
Để tìm hiểu thêm các thủ thuật như thế này, hãy truy cập https://vietbay.com.vn/

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành