Miễn phí License và Khóa học Mô phỏng của Siemens Digital Industries Software

30/01/2023
        Tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 làm nhiều doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng hoặc thậm chí phá sản, đồng thời nhiều kỹ sư không có việc hoặc phải làm việc tại nhà. Nhưng đây cũng là cơ hội vàng cho anh em kỹ thuật để nghiên cứu và phát triển kiến thức và kỹ năng. Để hỗ trợ cho các kỹ sư có cơ hội nghiên cứu sử dụng các công nghệ mô phỏng hàng đầu thế giới, hãng Siemens Digital Industries Software đã ban hành license và khóa học online miễn phí các giải pháp phần mềm mô phỏng bao gồm:

        Simcenter STAR-CCM : mô phỏng khí động lực học

        Simcenter FloTHERM