Microsoft Teams: Làm việc nhóm với Office 365

30/01/2023
Tính năng này được tích hợp sẵn trong Office 365, giúp các nhóm làm việc trong công ty có không gian chung để thảo luận và làm việc. Cụ thể thì Teams sẽ có các nhóm công cụ chủ chốt:

– Công cụ hội thoại nhóm (group chat): Các thảo luận nhóm sẽ hiển thị cho mọi thành viên trong nhóm làm việc, Teams có sẵn sticky và các biểu tượng vui nhộn để cá nhân hoá khi chat. Teams cũng hỗ trợ chat riêng giữa các thành viên trong nhóm làm việc.
– Hỗ trợ cuộc họp hội thoại
– Hỗ trợ cuộc họp video
– Có thể làm việc bằng tài liệu Microsoft Office
– Hỗ trợ Microsoft Graph: Trình bày đồ thị, biểu đồ trực tiếp khi chat nhóm
– Hỗ trợ tối ưu và đặc thù hoá cho từng mục đích làm việc: Các thành viên nhóm có thể tạo ra các kênh để tổ chức hội thoại theo chủ đề. Họ có thể tối ưu hóa các kênh với các tính năng tabs, giúp nhanh chóng truy cập tới các tài liệu và ứng dụng hay sử dụng. Tabs có thể được tạo ra trong các dịch vụ của Office 365 như OneNote, SharePoint Planner, hoặc trong các giải pháp của đối tác thứ ba như Zendesk và Asana sắp tới.

Microsoft Teams hỗ trợ mô hình Connector như Exchange nhằm cung cấp cảnh báo và cập nhật các dịch vụ của đối tác thứ ba, như Twitter hoặc GitHub một cách trực tiếp. Microsoft Teams cũng hỗ trợ Microsoft Bot Framework để đem lại các dịch vụ thông minh của cả Microsoft và đối tác thứ ba lên môi trường làm việc nhóm.

Tất cả hội thoại, dữ liệu đi qua Microsoft Teams đều được mã hoá.

Microsoft Teams đã được kích hoạt cho người dùng Office 365 Enterprises hoặc Office 365 Business. Các chuyên viên kỹ thuật có thể kích hoạt Microsoft Teams cho tổ chức của mình từ màn hình quản trị của Office 365.

Các bạn có thể xem thử một demo làm việc nhóm với Teams dưới đây:
 

Liên hệ để được tư vấn thêm:
VIETBAY IT TEAM 

Sales: [email protected] 
Technical: [email protected] 
Hotline: 091 929 5529
www.vietbay.com.vn | www.phanmembanquyen.com