Microsoft ra mắt công nghệ chăm sóc sức khỏe mới dựa trên trí tuệ nhân tạo

30/01/2023
Microsoft đang triển khai một bộ phận chăm sóc sức khoẻ mới tại cơ sở nghiên cứu Cambridge của mình như là một phần trong kế hoạch sử dụng trí thông minh nhân tạo (artificial intelligence – AI) để xâm nhập vào thị trường y tế. Người khổng lồ máy tính Microsoft đã tạo ra bộ phận này như một phần của cam kết “chuyển đổi y tế” bằng cách sử dụng các công nghệ Machine learning  (máy học) à Cloud (điện toán đám mây). Kế hoạch nghiên cứu này bao gồm các hệ thống giám sát có thể giúp giữ cho bệnh nhân ra khỏi bệnh viện và cảnh báo họ một cách kịp thời về các vấn đề và các nghiên cứu lớn về bệnh như tiểu đường.

Microsoft đã thuê nhà nghiên cứu Iain Buchan- cựu giáo sư lâm sàng về tin học y tế công cộng tại Đại học Manchester, để lãnh đạo bộ phận nghiên cứu y tế. Một bác sĩ được đào tạo, là nhà khoa học dữ liệu, ông đã nghiên cứu cách dữ liệu có thể cải thiện chăm sóc sức khỏe trong 25 năm qua trong các thiết lập lâm sàng và học thuật.
 


Ian Buchan sẽ đầu lên bộ phận chăm sóc sức khỏe tại Research CREDIT: MICROSOFT
 
Ông Buchan cho biết nghiên cứu của nhóm nghiên cứu có thể bao gồm phát triển các công cụ phân tích tiên đoán và các hệ thống thông tin sức khoẻ cá nhân, cũng như sử dụng các biện pháp can thiệp nhằm mục tiêu.

(Cara McGoogan – Telegraph)