Microsoft Enterprise Agreement

30/01/2023

Microsoft Enterprise Agreement

“Thỏa thuận doanh nghiệp” mang lại sự đơn giản và thuận tiện trong bối cảnh phức tạp của thị trường phần mềm hiện nay. Được thiết kế cho các doanh nghiệp áp dụng rộng khắp những tiêu chuẩn chung nhằm mục đích nâng cao năng suất, Thỏa thuận doanh nghiệp đem lại một cơ sở giúp cho việc mua và quản lý phần mềm trên ít nhất 200 máy tính trở nên dễ dàng.

Các lợi ích của Thỏa thuận doanh nghiệp

Hưởng lợi từ chương trình Bảo hiểm phần mềm.

Nhận được nhiêu giá trị hơn, với khả năng quản lý cao hơn và được hỗ trợ nhiều hơn từ khoản đầu tư công nghệ của bạn thông qua Bảo hiểm phần mềm. Bảo hiểm phần mềm có thể giúp bạn nhận được tối đa các giá trị tư công nghệ mới nhất với nhiêu lợi ích cốt lõi, giảm bót thời gian, tiền bạc, và giúp triển khai phần mềm một cách hiệu quả hon.

Xây dựng một cơ sở hạ tng linh hoạt.

Thỏa thuận doanh nghiệp có thể giúp cho một tổ chức xảy dựng và duy trì cơ sở hạ tầng của mình sao cho có thể nhanh chóng đáp ứng được những nhu cầu thường xuyên biến đổi của công việc kinh doanh.

Thúc đẩy việc chun hóa trên quy mô toàn doanh nghiệp.

Thỏa thuận doanh nghiệp có thể giúp cho doanh nghiệp đó áp dụng các tiêu chuẩn một cách thành công và nhờ đó giảm chi phí tính toán

Bảo đảm tính hợp pháp.

Thỏa thuận doanh nghiệp có thể giảm bớt rõ rệt các thủ tục chứng minh tính hợp pháp của các sản phẩm do doanh nghiệp làm ra, và nhở đó cũng giảm thiểu các vấn đề pháp lý nảy sinh.

Đơn gin hóa thủ tục cấp phép và dự thảo ngân sách.

Một Thỏa thuận doanh nghiệp hợp lý hóa quy trình hành chính và tài chính đồng thời nâng cao tính chính xác cho việc hoạch định kinh doanh.

Tổng quát v Thỏa thuận doanh nghiệp

Các tổ chức có tối thiểu 200 máy tính khi muốn mua giấy phép sử dụng phần mềm trong vòng 3 năm có thể bắt đầu bằng Thỏa thuận doanh nghiệp. Một thỏa thuận doanh nghiệp đem lại:
 

  • Bảo hiểm phần mềm với một loạt các lợi ích lớn như quyền nâng cấp phiên bản mới, chương trình sử dụng tại nhà, và các lợi thế khác như hỗ trợ kỹ thuật, các công cụ mới, đào tạo… Công ty của bạn có thế có được sự linh hoạt cần thiết để giữ vững Ịợi thế cạnh tranh.
  •  
  • Một bộ các sản phẩm dành cho doanh nghiệp, bao gồm Office Professional, các phiên bản nâng cấp hệ điều hành Microsoft Windows , va giấy phép Core CAL (mỗi sản phẩm sẽ được mô tả chi tiết ở trang sau)
  •  
  • Các sản phẩm bổ sung khác cũng đem lại một loạt các sản phẩm phần mềm doanh nghiệp của Microsoft Các sản phẩm bổ sung có thể kể tên là Microsoft Office Visio , Microsoft Office Project. Windows servers. Exchange servers, SQL servers…
  •  
  • Một khoản tiền cố định hàng năm được tinh cho các sản phẩm của doanh nghiệp dựa vào số máy tính kê khai ban đầu
  •  
  • Chương trình “True Up” hàng năm cho phép các doanh nghiệp chạy các phần mềm trên máy tính như đã mua, sau đo thanh toán một khoản định trước cho các giấy phép sử dụng phần mềm đó trong thời gian sau khi ký thỏa thuận.