Làm thế nào để ngăn Google theo dõi dữ liệu cá nhân của bạn?

30/01/2023
Bằng các mẹo bảo mật dưới đây, bạn có thể kiểm soát tất cả dữ liệu Google lưu trữ về bạn.
Lịch sử tìm kiếm
Google lưu giữ tất cả lịch sử tìm kiếm của bạn. Nếu muốn xóa, hãy truy cập vào trang lịch sử của Google, nhấp vào Menu (biểu tượng ba dấu chấm dọc), chọn Advance, chọn All Time và nhấn Delete.
Nếu muốn ngăn Google theo dõi tìm kiếm, hãy truy cập vào trang điều khiển hoạt động và tắt theo dõi.

Tìm kiếm bằng giọng nói
Bất kỳ ai sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói của Google hoặc trợ lý kích hoạt bằng giọng nói của Google Now đều dễ bị làm phiền bởi các quảng cáo trực tuyến.
Nếu muốn xóa, hãy trung cập vào trang Voice