INDUSTRY 4.0: XU THẾ, THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP

30/01/2023
Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 (Industry 4.0) là xu thế tất yếu trên toàn cầu, làm thay đổi toàn bộ nền sản xuất trên thế giới. Các doanh nghiệp trên toàn thế giới đều phải có sự chuẩn bị về nguồn lực, về công nghệ để bắt kịp xu thế của thế giới và các doanh nghiệp của Việt Nam cũng không ngoại lệ. Để tăng sức mạnh cạnh tranh toàn cầu chúng ta cần trang bị đầy đủ về mặt công nghệ, tri thức, máy móc thiết bị …vv.

Chúng ta đã biết đến nhiều ứng dụng công nghệ mới trong quá trình thiết kế và sản xuất như nhà máy số (Digital factory), sản xuất số (Digital manufacturing), Quản lý vòng đời sản phẩm (Product lifecycle management-PLM), Quản lý điều hành sản xuất (Manufacturing Operations management-MOM) ….đó là những công nghệ góp phần tạo nên Industry 4.0. Những khái niệm về Industry 4.0 bắt nguồn từ Đức và có tính lan rộng toàn cầu, Siemens một tập đoàn hàng đầu của Đức là đơn vị tiên phong đưa ra những giải pháp công nghệ để đáp ứng các yêu cầu cho Industry 4.0. Một trong số đó là giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), đây là giải pháp lớn phục vụ xuyên suốt quá trình nghiên cứu phát triển và sản xuất ra sản phẩm bao gồm: Số hóa và quản lý toàn bộ tài liệu, dữ liệu, Quản lý quy trình và phê duyệt, quản lý danh mục vật liệu, Quản lý sản xuất, Quản lý dịch vụ sau bán hàng, Quản lý chất lượng sản phẩm, Quản lý và tích hợp tương tác nhà cung cấp…vv Siemens PLM đã được rất nhiều các tập doàn lớn trên thế giới sử dụng như Boeing, Nasa, Suzuki, Honda, Samsung, Cannon… Bởi những tính năng vượt trội và ứng dụng trong suốt quá trình vòng đời sản phẩm.

Thứ nhất, về quá trình thiết kế, dữ liệu, tài liệu liên quan đến quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm: Việc phát triển và đa dạng hóa sản phẩm là một trong những mục tiêu sống còn của doanh nghiệp trong thời đại canh tranh hiện nay. Đi kèm với đó là sự gia tăng về nghiên cứu phát triển sản phẩm, điều này dẫn đến việc khối lượng dữ liệu cần được quản lý tăng theo cấp số nhân. Và đặc biệt đối với những trung tâm nghiên cứu phát triển (R