Hướng dẫn Import dữ liệu từ NX vào Hypermesh

30/01/2023
Hai công cụ phần mềm NXHypermesh  luôn đi song hành nhau trong các công ty thiết kế về ô tô như Nissan hoặc rất nhiều công ty thiết kế  khác  của Nhật, Hàn, Mỹ, Ấn Độ… Vậy làm sao để có thể nhập dữ liệu từ NX và Hypermesh, bài viết này sẽ hướng dẫn  người dùng cách nhập dữ liệu từ NX và Hypermesh.
Với công cụ Hypermesh mới nhất hiện này đã hỗ trợ tới phiển bản NX 11.0
Để có thể đọc  trực tiếp dữ liệu NX vào môi trường của Hypermesh người dùng cần làm theo các bước sau đối với hệ điều hành Windows :

Bước 1

Thiết lập các thông số  trên phần mềm NX.
UGII_BASE_DIR : Trỏ đến vị trí cài đặt nx 11.0 ( ví dụ : C:\Program Files\Siemens\NX 11.0)
SPLM_LICENSE_SERVER . :  Điền thông tin về license server  của NX
UGS_LICENSE_BUNDLE  :. Lựa chọn  mô đun của NX được sử dụng
Ví dụ: Vị trí cài NX 11.0 như sau C:\Program Files\Siemens\NX 11.0 người dùng sẽ thiết lập các thông số
UGII_BASE_DIR: C:\Program Files\Siemens\NX 11.0
SPLM_LICENSE_SERVER: [email protected]ên server máy tính cài NX
UGS_LICENSE_BUNDLE:  NX11101
Để tìm vị trí   thiết lập các thông số trên chọn : Start à Click  chuột phải vào Cumputer (Với Windows 7) hoặc This PC (Với Windows 10) à Properties à Advanced system settings à
Advanced à Environment Variables à System variables, tại đây chọn thông số cần thiết  lập.
 

Bước 2

Nhập dữ liệu từ NXHypermesh
Sau khi thiết lập xong các thông số trên, người dùng khởi động công cụ Hypermesh
Chọn Start à All Programs à Altair Hyperworks  2017 à Hypermesh
Tại màn hình giao diện của Hypermesh chọn biểu tượng import   chọn tùy chọn Import Geometry , trong mục File Type chọn UG (Import dữ liệu từ  phần mềm NX).
  1. Chọn biểu tượng Import
  2. Chọn kiểu Import Geometry
  3. File type : UG
  4. Link tới Folder chứa chỉ tiết được thiết kế trên NX
  5. Chọn chi tiết cần import.
Sau khi chọn được dữ liệu cần import, người dùng chú ý nhập tỷ lệ Scale factor, nếu đơn vị thiết kế  trong NX là mm thì người dùng  nhập giá  trị “1” vào ô Scale factor, nếu đơn vị thiết kế trong NX là inches người dùng nhập giá  trị “1000” vào ô Scale factor.
 
Chọn OK khi có hình sau xuất hiện để Hypermesh tự động nhập các thông tin của dữ liệu từ phần mềm NX.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Sales: 024.37755301 (Ext: 114)
Hotline: 091929 5529
Technical: 091929 5527
Email: [email protected]
Website: https://vietbay.com.vn/

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành