Hướng dẫn đăng ký thông tin và tải phần mềm HyperWorks 2017 Student Edition

30/01/2023
Người dùng cần hoàn thiện các bước sau để tài về và cài đặt phần mềm HyperWorks 2017 Student Edition.
Bước 1:  Truy cập đường link sau https://altairuniversity.com/free-hyperworks-2017-student-edition/
 
Bước 2 : Chọn mục “DOWNLOAD NOW !” và hoàn thiện theo form mẫu sau
 
Sau khi hoàn thành đăng ký, Altair sẽ gửi một link tải phần mềm về email của bạn:
Trùy cập vào đường link đó  bằng email của bạn và tải  bộ cài về máy của bạn, bao gồm các file sau: tập tin chứa thông tin license altair_lic.dat, bộ cài HyperWorks 2017 Student Edition, solidThinking Design 2017.1Student Edition và FEKO 2017 Student Edition, tùy thuộc người dùng muốn dùng phiên bản nào.

Bước 3 : Cài đặt phần mềm HyperWorks 2017 Student Edition.
– Click đúp vào bộ cài HyperWorks 2017 Student Edition
 

– Trong mục “License Agreement”, click chọn “I accept the terms of the License Agreement” và nhấn Next để tiền hành  bước tiếp theo.
 
-Chọn  Next cho đến khi có thông báo:
 
– Chọn “Install” để tiến hành cài đặt, đến khí có thông báo “Finish” chọn kết thúc quá trình cài đặt.

Bước 4
– Copy file altair_lic.dat vào thư mục : C:\Program Files\Altair\2017\security (Thư mục này phụ thuộc vị trí cài đặt phần mềm của bạn).
– Khởi động phần mềm và trải nghiệm.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Sales: 024.37755301 (Ext: 114)
Hotline: 091929 5529
Technical: 091929 5527
Email: [email protected] Website: https://vietbay.com.vn/