Giải pháp thiết kế khuôn dập liên hoàn

30/01/2023
Quy trình thiết kế khuôn dập liên hoàn nhanh nhất và hoàn thiện nhất
Giải pháp cung cấp toàn bộ cung cụ để thiệt kế hoàn thiện bộ khuôn thông qua các giai đoạn quy trình, hầu hết các công cụ là tự động hóa, hợp lý hóa các quy trình phức tạp nhất. NX progressive die design là giải pháp toàn diện cho cả các quy trình thiết kế chi tiết dạng bẻ mép và các chi tiết dạng bề mặt tự do. Bạn có thể thiết kế một kết cấu hoàn chỉnh với các mỗi quan hệ giữa các thành phần và nguyên công dập
Phân tích sản phẩm: Thẩm định thiết kế với việc phân tích quá trình dập (phân bố bề dầy sản phẩm, tập trung ứng suất, nhăn rách) và trải phẳng phôi. Ứng dụng công cụ phân tích Unform và Formability các nguyên công dập và tạo các mô hình ở các nguyên công dập với biên dạng phức tạp
Thiết kế các nguyên công dập: Công cụ thiết kế layout các nguyên công dập và thiết kế vùng đột cắt. Định nghĩa các nguyên công dập, bố trí các nguyên công dập hợp lý Mô phỏng quá trình dập để đảm bảo rằng các nguyên công thiết kế là hợp lý
 
Thiêt kế kết cấu: Tự đồng chèn toàn bộ các thành phần khuôn tiêu chuẩn, thiết kế các mô hình chày khuôn, cối khuôn, đột cắt công cụ thiết kế thêm các thành phần khuôn phụ khác. Dễ dàng thay đổi thiết kế một cách dễ dàng
Thiết kế chi tiết: Công cụ tự động xuất bản vẽ kỹ thuật 2D, tạo bảng danh mục lô, ghi kích thước 3D, ghi dung sai lỗ, công cụ ghi kích thước 3D cho phép kết nối sản xuất dễ dàng hơn
Thẩm định thiết kế: Thẩm định toàn bộ thiết kế trong môi tường lắp giáp của hệ thống khuôn hoàn thiện tính để cả dung sai, rãnh thoát. Phân tích vật liệu và cân awgf lực, mô phỏng toàn bộ quá trình dập, tính toán và tạo báo cáo về lực dập, điểm đặt lực
Giải pháp tích hợp: Giải pháp tích hợp với CAM để gia công CNC và CAE để mô phỏng phân tích giúp rút ngắn thời gian và chi phí
Dịch vụ:
– Đào tạo cơ bản và nâng cao về thiết kế khuôn dập liên hoàn
– Mô phỏng quá trình dập trên sản phẩm của khách hàng
 
Thông tin liên hệ:

Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team

Sales: 024.37755301 (Ext: 111,112)

Mobile: 091929 5521/091929 5525

Technical: 091929 5527

Email: [email protected]

Website: www.vietbay.com.vn www.phanmembanquyen.com