Giải pháp quy hoạch mạng lưới vô tuyến và truyền thông không dây – WinProp

30/01/2023
WinProp là  bộ công cụ hoàn thiện nhất  trong lĩnh vực quy hoạch mạng lưới vô tuyến điện và truyền  thông không dây. Với các ứng dụng mô phỏng  truyền sóng từ vệ tinh tới mặt đất, các thiết thị thu phát sóng từ thành thị tới nông thôn và ngược lại.
 
1.Đặc điểm nổi bật của phần mềm
*      Có thể nhập các  mô hình mô phỏng anten từ FEKO vào  WinProp
*      Kết hợp quy trình tính toán thực nghiệm với quy trình mô phỏng các mô hình truyền thông không dây với độ chính xác cao và thời gian tính toán ngắn.
*      Dữ liệu ngữ cảnh và bản đồ mô tả hỗ trợ đầy đủ thậm chí có thể kết hợp mô phỏng nhiều  ngữ cảnh khác trong một bài toán.
*      Mô đun quy hoạch mạng lưới không dây hỗ trợ hầu hết các chuẩn hiện có như LTE, W-LAN…
*      Với  khả năng linh hoạt của phần mềm WinProp cho phép  kết hợp  các mô hình truyền sóng  hoặc  mạng lưới không dây vào các công cụ phần mềm khác.

2.Dữ liệu mô hình ngữ cảnh và ứngng dụng của phần mềm
WinProp hỗ trợ các môi trường ngữ cảnh có độ trung thực cao như  :
*      Khu  vực nông thôn và vùng dân cư
*      Thành thị và các vùng lân cận
*      Từ  nhà cho đến trường học
*      Các hệ thống hầm ngầm
*      Mô hình xe cộ
*      Hệ thống vệ tinh GEO, LEO
WinProp hỗ trợ các thiết  bị phát sóng di động, phát sóng vệ tinh, bộ chuyển tiếp, bộ khuếch đại sóng âm, hệ thống cáp truyền dẫn.

3.Cơ sở dữ liệu
*      Tùy thuộc vào các dạng ngữ cảnh khác nhau để dự đoán cơ sở dự liệu địa hình dạng hình ảnh (dạng pixel), mô hình đô thị (dạng pixel hoặc vector) hoặc các cơ sở dữ liệu dạng 3D.
*      Với mỗi bài toán, các cơ sở dữ liệu khác nhau có thể được sử dụnng đồng thời hoặc chuyển tiếp nhau một cách tự động.
*      Hỗ trợ các công cụ biên tập đồ họa, trình xử lý dữ liệu CAD và các bộ chuyển đổi  với các cơ sở dữ liệu khác nhau.

4. Mô hình truyền sóng
*      Công cụ tính toán truyền sóng mạnh mẽ của WinProp bao gồm các mô hình thực nghiệm và bán thực nghiệm (Mô hình hiệu chuẩn với các phép đo).
*      Bên cạnh việc dự đoán sự thất thoát trong quá trình truyền sóng, thời gian trễ, các góc độ lan truyền sóng cũng có thể tính toán được dự đoán mực độ khuếh đại sóng, hướng lan tỏa và các luồng truyền sóng.

 

5. Khả năng mở rộng của phần mềm
Với giao diện lập trình ứng dụng API hỗ trợ  trong WinProp các mô hình truyền sóng và quy hoạch mạng lưới không dây, người dùng có thể tích  hợp các mô hình truyền sóng vào phần mềm của họ hoặc phần mềm của bất kỳ bên thứ 3 nào.
6.Các ứng dụng giao diện không gian khác nhau.
Trong WinProp hỗ trợ các giao diện không gian khác nhau được xác định như :
 
Ngoài ra người dùng cũng có thể  tự định nghĩa thêm các yếu tố riêng theo yêu cầu.

7.Khả năng tính toán và mô phỏng
Phụ thuộc vào các ứng dụng khác nhau mà WinProp cung cấp các dạng mô phỏng mạng  lưới truyền sóng dạng tĩnh, mô phỏng dạng Monte-Carlo, hoặc dạng mô phỏng động. WinProp cho phép lập một kế hoạch bao quát cũng như khả năng mô phỏng mạng lưới truyền sóng  tốt. Người dùng có thể định nghĩa mạng lưới và các thiết bị chuyển đổi mạng.

8.Khả năng  bao quát
Sự chuyển đổi giữa các chế độ khác nhau được định nghĩa và mức độ bao quát sẽ được tính riêng cho từng chệ độ  chuyển đổi. Khả năng thích ứng của các khâu được xem xét và phụ thuộc vào chất lượng kênh dẫn tương ứng với từng mô hình truyền sóng. Công suất tối đa  từ nguồn  cũng như công suất tối đa tại các vùng tiếp nhận  được dự đoán chính xác  cho từng vị trí phủ sóng.

9.Khả năng
WinProp tính toán công suất (thông lượng, tốc độ dữ liệu tối đa, thời gian trễ…) của các kênh sóng radio  và các vùng tín hiệu dựa trên phân tích độ phủ sóng và lưu lượng truy cập.
Khả năng hạn chế và quá tải của từng vùng tín hiệu có thể được xác định dễ dàng  và hệ thống mạng có thể được tối ưu hóa cả về công suất và thông lượng.

10.Tương tác giữa FEKO và WinProp
Mô phỏng điện từ có thể được sử dụng để thiết kế hệ thống anten cũng như tính toán các đặc tính bức xạ trong mô hình anten 3D. Với mục đích này có thể áp dụng các bộ giải  khác nhau bao gồn cả FEKO. Kết quả mô hình phân tích anten 3D mô tả các đặc  trưng từng vùng miền  và có thể sếp chồng các kênh sóng radio được tính toán với mô hình truyền sóng WinProp.