Giải pháp thiết kế các thiết bị ăng ten và điện từ tần số cao – FEKO

30/01/2023
FEKO là một phần mềm mô phỏng điện từ hàng đầu  sử dụng  kỹ thuật kết  hợp dải tần số và miền thời gian. Sự kết hợp này cho phép  phân tích hiệu quả các vấn đề điện từ liên quan đến việc thiết kế và lắp đặt vị trí ăng-ten , hiện tượng tán xạ điện tử, sóng radar, tương thích điện từ (EMC), xung điện từ (EMP), hiệu ứng tia sét, các trường bức xạ và các nguy cơ bức xạ.
 

 
1.Điểm nổi bật của sản phẩm
Công cụ thiết kế và mô phỏng tiên tiến trong lĩnh vực điện từ.
Phân tích tương thích điện từ, bao gồm bức xạ điện từ, độ miễn cảm, chắn điện từ.
Tập hợp các phương pháp lai ghép để giải quyết các vấn đề lớn và phức tạp.
Các công cụ chuyên dụng.
Công cụ giải quyết bài toán hiệu quả, đáng tin cậy và chính xác.
 
2.Lợi ích của sản phẩm
Một sản phẩm, nhiều giải pháp
Bằng việc lựa chọn các giải pháp khác nhau, người dùng FEKO có thể chọn 
phương pháp phù hợp nhất với vấn đề mà họ đang cố gắng giải quyết hoặc sử dụng nhiều hơn một bộ giải cho các  mục đích xác minh độ giao nhau.  Tất cả các bộ giải của FEKO đều được bán trong một gói và cũng là một phần của hệ thống cấp phép Altair Hyperworks.
Phương pháp lai ghép.
FEKO cung cấp công nghệ lai ghép hàng đầu các bộ giải khác nhau để  kết hợp các đặc tính có  lợi của chúng và cho phép phân tích hiệu quả hơn và chính xác  các vấn  đề điện tử lớn và phức tạp.
Hiệu suất và độ  chính xác của  bộ giải.
Việc ứng dụng rộng rãi các phương pháp số  và các cải tiến trong FEKO được thực  hiện để đảm bảo tính  chính xác của bộ giải. Hiệu suất  của bộ giải và tính năng chạy  song song  các ứng dụng xử lý được tối ưu hóa liên tục để đạt  hiệu quả tính toán.
Giải pháp chuyên dụng.
FEKO – bộ giải pháp đầu tiên để phân tích các chế độ hoạt động riêng của một lĩnh  vực. FEKO bao gồm các giải pháp chuyên việt cho các thiết bị đầu cuối 2 chiều, các thiết bị thu phát bằng sóng bằng Ăng-ten 
 
3.Tính năng của sản phẩm
Tổng quan về bộ giải 
Hỗ trợ bộ giải  đầy đủ bảo gồm tần số và miền thời gian : MoM, FDTD, FEM and MLFMM
Phương pháp tiếp cận : PO, LE-PO, RL-GO, UTD
Sử dụng hỗn hợp các phương pháp để để giải quyết các vấn đề phức tạp và quy mô lớn.
Bô giải CMA tính toán các phương trình, xác định các giá trị riêng (của ma trận) và ý nghĩa các phương pháp 
Hiệu suất của bộ giải.
Bộ giải FEKO chạy các phép tính song song và tối ưu hóa quy trình giải để tận dụng tối đa tài nguyên CPU.
Tối ưu hóa các giải pháp cốt lõi để tận dụng  bộ nhớ RAM của máy tính
Giao diện người dùng.
Giao diện mô hình CAD 3D hiện đại bao gồm cả xuất/ nhập các định dạng CAD và các định dạng lưới.
Tích hợp các cộng tạo tưới tam giác, lưới tứ diện hoặc lưới đa giác 
Giao diện tương thích với Altair Hypermesh.
Quá trình hậu xử lý toàn diện thao tác với các biểu đồ  1D, 2D, 3D nhập các kết quả đo,tạo báo cáo.
Khả năng mở rộng của phần mềm với các công cụ lập trình Lua, công cụ hỗ trợ macro.
Tối ưu hóa
Tự động tối ưu hóa các tham số với các thuật toán bao gồm GA  và Particle Swarm Optimization (PSO).
Giám sát theo thời gian thực của quá trình tối ưu hóa.
Giao diện liên kết với Altair HyperStudy
Giải pháp mô phỏng chuyên việt
Bộ giải đặc biệt  để phân tích hiệu quả các  thiết bị  thu phát sóng có gắn anten 
Phương pháp hiệu quả để tính toán các chuỗi vô hạn hoặc hưu hạn theo chu kỳ.
Hỗ trợ tính toán với các loại vật liệu đa vật liệu như composite.
Phương pháp tính toán và mô hình hóa
Sử dụng phương pháp tính toán phân giã  tính toán theo miền Domain Decomposition  Methods giúp giảm  thời gian và chi phí tính toán.
Phương pháp số hiệu quả để tính toán sự trao đổi giữa nguồn  phát và nhận tín hiệu.
Tính năng CADFEKO
Thiết lập toàn bộ các vấn đề trong CADFEKO GUI, bao gồm các khía cạnh từ mô hình hóa đến tạo lưới.
Có thể nhập và xuất các định dạng CAD như Parasolid, AutoCAD DXF, IGES, STEP, Pro/ENGINEER, Unigraphics, CATIA V4