Giải pháp quản lý sản xuất hệ thống máy CNC – Các chức năng quản lý

30/01/2023
Giải pháp quản lý sản xuất hệ thống máy CNC
(Phần 2 – Các chức năng quản lý)

Bài viết phần 1 chúng tôi đã đề cập đến Cimco MDC-Max là gói giải pháp phần mềm kết nối và thu thập thông tin dữ liệu từ hệ thống các máy CNC để từ đó đánh giá năng suất chi tiết: https://vietbay.com.vn/giai-phap-quan-ly-san-xuat-he-thong-may-cnc-1176-vi.htm
Ngoài các chức năng thu thập dữ liệu tự động và thu thập dữ liệu thủ công do người vận hành máy nhập vào thông qua dao diện người dùng dạng webclient, Cimco MDC-Max còn cho phép tạo ra các báo cáo phân tích đánh giá bao gồm:
Quản lý với thời gian thực

Dashboards

Bảng điều khiển cung cấp tổng quan về dữ liệu sản xuất và KPI thời gian thực của bạn (chẳng hạn như OEE) trong nháy mắt. Tạo nhiều Bảng điều khiển tùy chỉnh để tập trung vào các cơ sở sản xuất khác nhau, các nhóm máy khác nhau hoặc các yêu cầu khác mà bạn có thể có. Bảng điều khiển có thể được hiển thị trên màn hình TV lớn dưới dạng bảng hiệu kỹ thuật số hoặc trên bất kỳ thiết bị di động nào sử dụng webclient MDC-Max.

                                    Hasil carian imej untuk CImco MDC

Live Screens

Màn hình trực tiếp cung cấp tổng quan thời gian thực về trạng thái của từng máy cùng với thông tin như OEE, công việc hiện tại, người vận hành /ca, các chi tiết được sản xuất /phế liệu và thời gian chu kỳ. Máy được liệt kê từ trên xuống dưới với màu sắc chuyên dụng cho biết rõ trạng thái của từng máy. Màu sắc có thể được đặt thành flash trên các trạng thái quan trọng và đèn thông báo /cảnh báo có thể được hiển thị bởi mỗi máy. Màn hình trực tiếp hoàn toàn có thể tùy chỉnh và có thể được hiển thị trên màn hình TV lớn dưới dạng bảng hiệu kỹ thuật số hoặc trên bất kỳ thiết bị di động nào sử dụng Webclient MDC-Max.

Shop floor screens

Cho phép hiển thị toàn bộ máy tương ứng sơ đồ vị trí trong nhà xưởng, trạng thái máy được hiện thị dựa trên màu sắc thay đổi, các đèn thông báo cảnh báo cũng được hiển thị mô tả, có thể chọn vào bất kỳ máy nào để hiển thị thông tin chi tiết như KPI (OEE), người vận hành máy/công việc hiện tại, có thể được hiển thị với màn hình tivi lớn hoặc hiển thị trên thiết bị cầm tay thông qua webclient.

Hasil carian imej untuk CImco MDC

Slideshows

Hiển thị dạng Slideshows mô tả các thông tin bao gồm Dashboards, Live screen, Shop Floor Screens, tự động tạo các nội dung của Slideshows, nếu cần thiết có thể tạm dựng và bật chạy lại, slideshow cũng có thể hiển thị trên màn hình lớn hoặc trên các thiết bị cầm tay thông qua webclient.

Machine timeline
Giám sát thời gian thực bằng biểu đồ Timeline cho phép bạn dễ dàng theo dõi trạng thái hiện tại và quá khứ của tất cả các máy của mình. Mỗi trạng thái máy và lý do thời gian chết được hiển thị với các thanh màu khác nhau và có thể được mở rộng để hiển thị thêm thông tin.

Real-time reporting

Thiết lập báo cáo tự động với thời gian thực, các thông tin được cập nhật trên màn hình, Cimco MDC-Max client cho phép thiết lập nhiều báo cáo cùng lúc với nhiều cửa sổ khác nhau, tính linh động và tùy chỉnh cao.

Andons, notifications, Lights-out Manufacturing

Control of signaling units: – kiểm soát tín hiệu đơn vị

MDC-Max hỗ trợ điều khiển tín hiệu đèn Tower Stack, Beacons, báo động âm thanh và các loại thiết bị báo hiệu khác được sử dụng cho phản hồi trực quan và âm thanh của trạng thái máy, có thể cấu hình các sự kiện của máy và người vận hành để kích hoạt màu sắc trên đèn hoặc kích hoạt báo động âm thanh.

Email and text notifications on any event

MDC-Max có thể gửi thông báo văn bản và email đến nhân viên chủ chốt về bất kỳ sự kiện nào từ cả máy và người vận hành, nếu một máy bị hỏng hoặc dừng trong trạng thái không giám sát ví dụ chạy ban đêm, MDC-max có thể gửi báo cáo cho đúng người để kịp thời có các hành động khắc phục.

                               Hasil carian imej untuk CImco MDC

Ảnh internet

Downtime tracking and operator feedback

Dedicated Operator interface (PC and mobile): Giao diện vận hành chuyên dụng cho máy tính PC hoặc điện thoại cầm tay.

MDC-Max cung cấp giao diện được sắp xếp hợp lý (còn được gọi là Màn hình điều khiển vận hành) để các kỹ thuật viên vận hành máy xem thông tin cần thiết và nhập dữ liệu theo cách thủ công như lý do thời gian chết, công việc /điều hành /ca hiện tại, lý do phế liệu và các thông tin khác. Giao diện vận hành hoàn toàn có thể tùy chỉnh, dễ hiểu và được thiết kế để sử dụng trên sơ đồ nhà xưởng nơi có thể được vận hành từ mọi thiết bị di động hỗ trợ cảm ứng (máy tính bảng / điện thoại thông minh) hoặc PC. Các trường hợp sử dụng như có một máy tính bảng được gắn ở mọi máy hoặc quản lý nhiều giao diện vận hành dành riêng cho máy từ một thiết bị di động được hỗ trợ đầy đủ.

Barcode reader support: Hỗ trợ đọc thông tin dạng mã vạch

Có thể thiết lập cấu hình thông tin dạng mã vạch để gửi đến MDC-Max.

Unlimited number of Downtime Reasons: Không giới hạn số lượng lý do ngừng hoạt động

MDC-Max hỗ trợ và không giới hạn số lý do ngừng hoạt động để đáp ứng các yêu cầu của bất kỳ hoạt động nào. Lý do ngừng hoạt động có thể được gửi bằng Màn hình vận hành hoặc sử dụng Trình đọc mã vạch.

Supports Job and Program numbers

MDC-Max đi kèm với các tùy chọn chuyên dụng để định cấu hình cách quản lý cả số công việc, số chương trình và có thể tự động liên kết dữ liệu sự kiện nhận được, từ máy và nhà điều hành, đến công việc hiện đang chạy trên mỗi máy. Điều này cho phép MDC-Max cung cấp số liệu thống kê chính xác về mọi công việc trên mọi máy.

Reporting, OEE and KPIs

Real-time and historic reports

Cả báo cáo với thời gian thực và lịch sử đều được tạo với MDC-Max Client, báo cáo với thời gian thức được cập nhật động trên màn hình, trong khi báo cáo lịch sử được sử dụng các dữ liệu hiện có để tổng hợp theo các giai đoạn thời gian như hàng tuần, tháng, năm.

Predefined report templates: tạo chướng các mẫu báo cáo

MDC-Max bao gồm số lượng lớn các mẫu báo cáo tạo sẵn bao gồm hầu hết các báo cáo cơ bản để đáp ứng công việc và có thể dùng làm cơ sở tùy chỉnh báo cáo theo yêu cầu.

Unlimited custom reports: không giới hạn các báo cáo

Hệ thống báo cáo linh hoạt trong MDC-Max được thiết kế để hỗ trợ nhiều loại báo cáo tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của bất kỳ hoạt động nào. Trực quan hóa dữ liệu trong bảng, biểu đồ hình tròn hoặc thanh, thêm mục tiêu sản xuất, thay đổi công việc và tính toán bất kỳ KPI nào, dựa trên các công thức do người dùng xác định, chẳng hạn như OEE, MTBF, MTTR v.v…

Các ví dụ báo cáo:

Overall Equipment Effectiveness (OEE) : Hiệu suất của thiết bị
Cycle time per part (min, max and average): chu kỳ thời gian theo từng chi tiết
Number of parts per shift/operator: Số lượng chi tiết gia công theo ca/ kỹ thuật vận hành
Number of defective/scrapped parts : Số chi tiết lỗi hoặc phế liệu
Machine downtime/ thời gian dừng
Scheduled maintenance : kế hoạch bảo trì
Unscheduled maintenance: bảo trì không theo kế hoạch
Setup time per part : thiết lập thời gian với chi tiết gia công
Machine Operator Efficiency: hiệu quả vận hành máy
Mean time between failures (MTBF) : thời gian lỗi
Mean time to repair (MTTR): thời gian sửa chữa.

User/machine event logs: tạo file Logs thống kê các sự kiện

Hỗ trợ tự động tạo Logs file để truy vấn lỗi, người vận hành và các sự kiện máy

Export and auto-update reports in Excel: Xuất dữ liệu Excel và tự động update.

Stand-alone Excel reports (with direct data access)

Với các công cụ nâng cao dữ liệu từ MDC-Max có thể truyền trực tiếp vào excel điều này cho phép người trung tổ chức với quyền truy cập phù hợp có thể tạo báo cáo trực tiếp trong excel.

Integration with external systems, ERP, MES

Có thể mở rộng tích hợp với các hệ thống ERP và MES (Hệ thống quản lý và điều hành sản xuất) của doanh nghiệp.

Integration with external data sources: tích hợp với nguồn dữ liệu mở rộng

MDC-Max có thể được cấu hình để tự động đọc / ghi / cập nhật dữ liệu trong nhiều nguồn dữ liệu bao gồm cơ sở dữ liệu bên ngoài, giao tiếp với Dịch vụ web và xuất tệp XML. Khi nào và làm thế nào dữ liệu được trao đổi có thể được liên kết với các sự kiện cụ thể và điều kiện do người dùng xác định. Điều này cho phép tích hợp với các hệ thống bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống của công ty ERP ERP và MES.

Direct ODBC connection to database

Nếu được yêu cầu, các hệ thống bên ngoài có thể truy cập ngày (đọc /ghi /cập nhật) trong cơ sở dữ liệu MDC-Max trực tiếp bằng giao thức ODBC.

Integration with external systems through OEMLink

Tích hợp với hệ thống bên ngoài thông qua liên kết với OEM.

Để tích hợp tùy chỉnh với các hệ thống bên ngoài và tự động hóa các quy trình, CIMCO cung cấp thư viện C có tên OEM Link (dll) có thể được tùy chỉnh bởi khách hàng. Liên kết OEM được điều khiển bởi Máy chủ MDC-Max và có thể được lập trình để các sự kiện thu thập được từ các kỹ thuật vận hành và máy khi MDC-Max nhận được. Điều này cho phép khách hàng chạy mã tùy chỉnh bất cứ khi nào xảy ra các sự kiện cụ thể như gọi Dịch vụ web, xuất dữ liệu sang định dạng tệp cụ thể hoặc liên lạc với APIs bên ngoài.

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ CIMCO MDC-MAX

-MDC-MAX cho phép truy xuất nguồn gốc và các nguyên nhân dừng máy, đánh giá hiệu suất máy và giám sát tòa bộ các hoạt động của máy cũng như người vận hành với thời gian thực.

-Giám sát và đánh tra các thông tin trong vòng 24h: các nguyên nhân dẫn đế thời gian dừng của máy, các chi phí liên quan đến đến gia công sản xuất, dao cụ để được tổng hợp, phân tích và đánh giá từ đó đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

(Nguồn: https://www.cimco.com/)

                           

Vietbay là công ty đã có 15 năm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và chuyển giao công nghệ phần mềm thiết kế, gia công, mô phỏng phân tích đánh giá và giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (CAD-CAM-CAE-PLM). Vietbay là Nhà Phân phối, Đối tác chiến lược và Đối tác Vàng đầu tiên của hãng Siemens Industry Software tại Việt Nam, 10 là Đối tác chính của Autodesk và Đại lý của rất nhiều hãng phần mềm công nghiệp khác như Solidworks, CIMCO, WorkNC, đặc biệt Vietbay có VTC – Trung tâm Đào tạo uỷ quyền của Siemens đào tạo và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế của Siemens. Vietbay sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi và tư vấn trực tiếp các sản phẩm giải pháp công nghệ tích hợp toàn diện, đồng bộ phù hợp xu thế CMCN 4.0 cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau từ ô tô xe máy, điện tử, hàng tiêu dùng, máy công nghiệp…

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Tel: 091 929 5521 (Sales) /091 929 5527 (Tech) * Email: [email protected] Website: www.vietbay.com.vn *  www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn

 

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành