Giải pháp mô phỏng phân tích động lực học lưu chất

30/01/2023
Acusolvecông cụ mô phỏng phân tích CFD mạnh mẽ nhất của Altair, cung cấp cho người dùng đầy đủ các mô hình vật lý. Các mô phỏng liên quan đến dòng chảy, dòng chảy rối,truyền nhiệt và  vật liệu không tuân theo định luật Newton được xử lý dễ dàng bởi công nghệ mạnh mẽ và khả năng mở rộng của Acusolve.
1.Điểm sáng của sản phẩm.
 • Làm việc hiệu quả và linh hoạt.
 • Bộ mô hình vật lý đầy đủ cho mô phỏng dòng chảy, dòng chảy rối, mô phỏng nhiều pha và truyền nhiệt.
 • Tính chính xác và độ ổn định cao.
 • Giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho  mô phỏng ở trạng thái nhất thời và mô phỏng ở trạng thái ổn định.
 • Khả năng chạy song song kết hợp nhiều nhân máy tính.
 • Tính năng mô phỏng nhiều pha nâng cao     bao gồm các hệ nối cứng và hệ nối mềm.
2.Lợi ích của phần mềm
Ứng dụng tốt cho các mô hình vật lý nâng cao.
Công nghệ bộ giải của Acusolve giúp đơn giản hóa các mô phỏng của bạn, giải quyết các mô phỏng dòng chảy rối, mô phỏng nhiều pha, mô phỏng tương tác giữa lưu chất và cấu trúc.Tất cả các chế độ dòng chảy lưu chất được xử lý bởi một bộ giải duy nhất mà không yêu cầu bất kỳ điều chỉnh nào cho các  ứng dụng cụ thể.
Mô phỏng song song  hiệu suất cao.
Kết hợp phương trình áp suất/ vận tốc mang lại sự hội tụ phi tuyến nhanh.
Xử lý song song các tác vụ.
Khả năng chạy song song trên hàng nghìn lõi máy tính đã được chứng minh.


3.Tính năng mô phỏng.
Lập mô hình lưu chất.
Tính năng mô phỏng lưu chất của Acusolve tập trung vào các dòng chảy nén, các dòng chảy có tốc độ dưới tốc độ âm thanh. Trong các vấn đề này có một bộ các mô hình vật liệu để khảo sát các dòng chảy tuân theo định luật Newton và dòng chảy không tuân theo định luật Newton. Các mô hình dòng chảy chuyên dụng như mô hình dòng chảy Stokes cũng được tích hợp sẵn.
Mô hình truyền nhiệt và bức xạ nhiệt.
Acusolve hỗ trợ một bộ đầy đủ các tính năng để phân tích truyền nhiệt ở cả hai môi trường rắn và lỏng. Các tính năng được hỗ trợ gồm :

 • Hợp nhất truyền nhiệt.
 • Đối lưu tự nhiên
 • Bức xạ nhiệt hộp máy
 • Bức xạ nhiệt năng lượng mặt trời
 • Mô phỏng nhiệt vỏ thiết bị.
 • Mô phỏng trao đổi nhiệt.
Mô hình dòng chảy rối.
Acusolve cung cấp một sự lựa chọn hoàn chỉnh các tính năng mô phỏng dòng chảy rối để đáp ứng nhu cầu mô phỏng của bạn. Các mô hình RANS bao gồm :
• Spalart-Allmaras
• SST
• k-ω, BSL k-ω
• Realizable k-ε, RNG k-ε, Standard k-ε
Đối với các mô phỏng độ phân giải cao, Acusolve hỗ trợ các mô hình sau :
• Spalart-Allmaras based Detached Eddy Simulation (DES and DDES)
• SST based (DDES and Zonal DES)
Đối với các mô phỏng liên quan đến quá trình dòng chảy rối, Acusolve hỗ trợ các mô hình chuyển tiếp sau :
 • γ one-equation
 • γ-Reθ two-equation
Mô hình nhiều pha.
Khả năng mô phỏng nhiều pha của Acusolve cho phép mô phỏng 2 chất lỏng không trộn lẫn  được, không nén được. Tính năng mô phỏng nhiều pha được sử dụng cho quá trình truyền nhiệt, mô phỏng dòng chảy rối, di chuyển và biến dạng của các mắt lưới, các mô hình không liên kết, sự tương tác mô hình dòng chảy và cấu trúc. Cho phép mô phỏng kết hợp không khí/nước, dầu/nước…
Tính năng dịch chuyển lưới.
Acusolve hỗ trợ hai phương pháp tiếp cận  để xử lý các mắt lưới biến dạng. Thuật toán chuyển đổi lưới Arbitrary Lagrange Eulerian (ALE)  cung cấp giải pháp tổng thể nhất cho các chuyển động phức tạp.Các chuyển động đơn giản được điều chỉnh bởi các công cụ điều kiện biên của Acusolve cho phép bạn xác định xem làm thế nào để chuyển động của một bề mặt giới hạn lan truyền tới toàn mô hình.
Chức năng người dùng tự định nghĩa
Acusolve cho phép bạn tùy biến các mô hình vật liệu, các điều kiện biên, dữ liệu nguồn và nhiều tính năng khác. Acusolve cung cấp khả năng lập trình máy khách máy chủ, cho phép bạn mô phỏng CFD với các ứng dụng bên ngoài như mã hệ thống điều khiển.
Mô phỏng đa môi trường vật lý.
Acusolve hỗ trợ các ứng dụng đa vật lý sau đây mà không cần ghép nối với các mã bên ngoài :
 • Động lực học vật rắn không tương tác.
 • Các cấu trúc biến dạng tuyến tính.
Kết nối với các sản phẩm khác trong bộ Hyperworks  cung cấp các khả năng bổ sung sau :
 • Khối lượng phần tử hữu hạn.
 • Động lực học đa chi tiết (kết hợp với Motionsolve).
 • Biến dạng cấu trúc phi tuyến (kết nối với Radioss).
4.Tính năng Pre-processing.
Acusolve bao gồm đầy đủ các tùy chọn giúp bạn xây dựng mô hình CFD nhanh chóng và hiệu quả .
5.Tính năng Post-processing
Quá trình xử lý các kết quả của Acusolve được xử lý bởi AcuFieldView  một phiên bản của FieldView CFD. AcuFieldView cho phép bạn xử lý các thông tin sau quá trình mô phỏng, hỗ trợ đầy đủ các công cụ để bạn tham vấn, xác nhận các kết quả mô phỏng.

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành