Giải pháp cộng tác, kiểm soát quá trình phát triển các dự án thiết kế và nhóm làm việc

30/01/2023
PLM đã phát triển từ vai trò làm việc theo nhóm với các dự án thiết kế với nhu cầu thiết yếu để
chia sẻ và kiểm soát các dữ liệu thiết kế trong từng dự án.

Autodesk Vault Management là phần mềm quản lý dữ liệu 2D & 3D được xây dựng bởi Autodesk . Với chương trình quản lý này việc quản lý dữ liệu sẽ trở nên dễ dàng và rút ngắn thời gian quản lý dữ liệu. Hệ thống sẽ thông báo người dùng đăng nhập vào hệ thống, ngày giờ truy xuất dữ liệu, đồng thời cho biết người dùng đã chỉnh sửa những gì trong bản vẽ đã được lưu trên hệ thống quản lý. Với chức năng phân quyền cho các nhóm làm vi ệc, Autodesk Vault giúp quản lý theo từng cấp độ và nhiệm vụ của từng người. Với người thiết kế 2D & 3D phần mềm Autodesk Vault k hông thể thiếu trong công tác quản lý và truy xuất dữ liệu.

Tích hợp hầu hết trong các lớp CAD
–    Tích hợp với hơn 30 ứng dụng thi ết kế của Autodesk như Autodesk Inventor,   AutoCAD   Mechanical,   AutoCA D   Electrical,   AutoCAD, Simualtion Moldflow, Nastran-In-CAD   …vv.
–    Dễ dàng hơn để quản lý dữ liệu li ên kết với nguyên mẫu kỹ thuật số
của bạn từ kỹ thuật thông qua sản xuất, tiết kiệm thời gian và đả m
bả o cá c dữ liệu chính xác.

Tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng
–   Đơn giản hóa việc tìm kiếm khó khăn các file thiết kế bằng cách sử
dụng nhiều tiêu chí tìm kiếm trong Autodesk Vault.
–   Giúp bạn gi ảm thời gian cần thiết để tìm kiếm và tổ chức  dữ liệu
thay vì dành nhiều thời gian vào các công việc thiết kế.

Làm việc theo nhóm và cộng tác thiết kế
–    Thành  viên trong nhóm có thể làm  việc trên một nguyên mẫu kỹ thuật số mà không ghi đè lên dữ liệu của nhau nhờ vào chức năng đa người dùng.
–   Thành vi ên trong nhóm kiểm tra một thiết kế t rước khi sửa đổi, sau
đó kiểm tra lại trong khi họ đang thực hiện.
–    Với tất cảười làm vi ệc cùng nhau, bạn có thể cải thiện các nguồn lực cân bằng, các dự án tốc độ để hoàn thành,  và đáp ứng thời hạn chặt chẽ.

Nhanh chóng sao chép và sử dụng lại dữ liệu
–   Tiết kiệm thời gian thiết kế khi bạn tái tạo lại dữ li ệu hoặc nhân bản
các mô hình phức tạp và các bản vẽ.
–    Sử dụng phần mềm Autodesk Vault, bạn có thể sao chép m ột số mẫu thử nghiệm bao gồm tất cả các file liên quan và sử dụng trong một thiết kế mới.
–   Dễ dàng cấu hình các tập tin mà bạn muốn thay thế, tái sử dụng,
hoặc bản sao.

Kim soát truy cập dữ liệu thiết kế với quản lý sửa đổi
–   Kiểm kê và theo dõi lịch sử sửa đổi của các tập tin dữ liệu của bạn.
–    Giảm thiểu thiết kế và sản xuất bởi các lỗi bảo mật phát hành và theo dõi các tập tin trong suốt quá trình thi ết kế, giúp đảm bảo rằng các thành viên truy cập phiên bản chính xác của dữ liệu.

Chia sẻ dữ liệu bên ngoài nhóm thiết kế
–   Dữ  liệu  kỹ  thuật  của  bạn  có  thể  nhìn  thấy  bằng  cách  tích  hợp
Autodesk Vault và phần mềm cộng tác Microsoft   SharePoint.

Mở rộng các thành viên trong nhóm có thể tìm kiếm, xem trước và tải về các tập tin được lưu trữ, tham gia vào các quá trình, chẳng hạn  như  yêu  cầu  kỹ  thuật  để thay  đổi  và  đánh  giá  có  sử  dụng SharePoi nt quy trình công việc để chia sẻ thông tin với thành viên còn lại của tổ chức.

Khả năng mở rộng cho nhiều trang web và các nhóm làm việc lớn
–    Làm  vi ệc  với nhau m ột cách dễ dàng  và hi ệu quả  với các thành viên trong nhóm của bạn ở các địa điểm khác nhau trên thế giới.
–    Theo dõi và quản lý tất cả dữ liệu của bạn trong một trung tâm, vị trí an toàn  và chia sẻ các tập tin làm vi ệc trên một mạng diện rộng (WAN).
–    Kỹ sư trên toàn thế giới có thể làm việc trên dữ liệu thiết kế một cách tự tin, cho biết họ đang sử dụng phiên bản mới nhất của dữ liệu thiết kế đó.

Quá trình phát hành và thay đổi tự động
–    Quy trình thủ công cho phát hành  và thay  đổi có thể dẫn đến sự chậm trễ dự án thiết kế và lỗi xảy ra.

Phần mềm Autodesk  Vault  Professional  cung cấp cho các nhóm thiết kế lựa chọn các quy trình tiêu chuẩn hoặc  cấu hình để phát hành và quản lý trật tự thay đổi kỹ thuật, giúp họ tránh những sai lầm tốn kém và loại bỏ quá trình tắc nghẽn.

Cùng làm việc và trao đổi dữ liệu với các hệ thống doanh nghiệp kinh doanh
Tận dụng đầy đủ các chức năng tiên tiến trong Autodesk Vault Profeesional  với các công cụ mạnh mẽ để quản lý các hóa đơn của vật liệu (BOMs) và thúc đẩy sự hợp tác trước đó bằng cách trao đổi dữ liệu với các hệ thống sản xuất kinh doanh.

Kết luận
Với việc tích hợp cho hầu hết các phần mềm thiết kế khác nhau theo lĩnh vực như cơ khí, xây dựng, sản xuất công nghiệp, văn phòng …vv. Autodesk Vault giúp các doanh nghiệp quản lý hiệu quả các dự án thiết kế hoặc sản xuất một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện về thời gian triển khai các dữ liệu, bảo mật dữ liệu, chia sẻ dữ liệu trong và ngoài tập đoàn thiết kế.

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành