Định hướng thiết kế với Inspired Simulation

30/01/2023
Altair Engineering đã công bố và phát hành nền tảng Altair Inspire và Altair 365. Với những nền tảng mới này, Altair cho biết người dùng có thể kết hợp quá trình phát triển sản phẩm sớm hơn bằng việc xác thực thiết kế, khả năng sản xuất trong môi trường ảo và tương tác trên Cloud.
                     ền tảng Altair Inspire mới được công bố, theo Altair, cung cấp khả năng cho phép các nhà sản xuất tận dụng mô phỏng để thúc đẩy toàn bộ quá trình thiết kế, có thể đẩy nhanh tốc độ đổi mới và giảm thời gian ra thị trường.
Với nền tảng Altair Inspire cho phép các nhà sản xuất sử dụng mô phỏng kiểm soát quá trình thiết kế từ mô hình đến sản xuất và các hoạt động dịch vụ. Nền tảng mới này tích hợp các giải pháp thiết kế, mô phỏng, tối ưu hóa, phân tích kỹ thuật và sản xuất trong một môi trường duy nhất. Altair mô tả môi trường này trực quan và dấp dẫn người dùng hơn, đặc biệt là với các kỹ sư nhà thiết kế có ít hoặc không có kinh nghiệm về mô phỏng.

Altair 365 chạy trên nền tảng điện toán đám mây Azure Cloud của Microsoft. Điều này cho phép người dùng được linh hoạt hơn trong việc tiếp cận Altair Inspire cũng như gói công cụ SolidThinking cho việc phát triển mô hình, thiết kế và mô phỏng sản xuất dựa trên mô hình cấp phép mới của SolidThinking.

Altair giải thích rằng cho dù chạy trên một máy trạm để bàn hay trên nền tảng điện toán đám mấy Altair 365 thì người dùng Altair Inspire vẫn được dùng các công cụ như nhau với cùng khả năng mô phỏng. Tuy nhiên với Altair 365 sẽ có thêm một số dịch vụ cho doanh nghiệp như tương tác trong môi trường ảo với đồng nghiệp, kiểm soát các phiên bản, quản lý dữ liệu an toàn, sử dụng nguồn tài nguyên tính toán hiệu suất cao.
                      Nền tảng cộng tác kỹ thuật Altair 365 chạy trên dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft Azure. Điều này cho phép người dùng linh hoạt truy cập Altair Inspire cũng như toàn bộ bộ công cụ solidThinking để phát triển dựa trên mô hình, thiết kế khái niệm và mô phỏng sản xuất
Altair Inspire phiên bản mới nhất hiện có trên cả hai gói phần mềm : Altair’s HyperWorks và SolidThinking.
Đăng  ký dùng thử Altair Inspire  và Altair 365 tại đây :
-Altair 365 :
 https://login.solidthinking.com/register?product__c=Altair 365
-Altair Inspire:
 https://solidthinking.com/RequestATrial/?product__c=