Đẩy mạnh thiết kế các bộ phận bằng nhựa với Solid edge

30/01/2023
Solid Edge bao gồm các khả năng tuyệt vời để thiết kế các bộ phận bằng nhựa, với nhiều tính năng nội trội sẽ giúp bạn giảm đáng kể thời gian để tạo ra các tính năng như webs, vents, lips and bosses thường được sử dụng trong các sản phẩm nhựa.
 
 
Solid Edge có các lệnh cụ thể để nhanh chóng tạo ra các tính năng thường được sử dụng trong các bộ phận bằng nhựa
Tiếp theo là khả năng phân tích một phần nhựa cho khả năng uốn, đặc biệt là nếu có bất kỳ nhô ra hoặc mặt đứng mà có thể làm cho nó khó khăn để trích xuất một phần từ khuôn. Lệnh Draft Analysis trong thanh kiểm tra được sử dụng để làm nổi bật bất kỳ lĩnh vực nào của phần có thể đóng góp cho vấn đề này. Trong trường hợp này, một số khuôn mặt thẳng đứng được tìm thấy và được tô màu xanh lá cây. Một góc nghiêng 3 độ được thêm vào mỗi bề mặt để đảm bảo rằng phần có thể được chiết xuất dễ dàng từ công cụ khuôn.
 
Lệnh Draft Face Analysis được sử dụng để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn khi thiết kế mô hình. Ở đây, các bề mặt thẳng đứng được đánh dấu màu xanh lá cây. Một góc nghiêng có thể được thêm vào các bề mặt này để giải quyết vấn đề tiềm ẩn này.
 
Các mạng lưới lưới thường được sử dụng trong các bộ phận bằng nhựa để tăng cường thiết kế tổng thể hoặc để hỗ trợ các thành phần bên trong, và Web Network trong Solid Edge làm cho các tính năng này rất dễ dàng. Trong cuộc trình diễn, một phác thảo đơn giản được tạo ra để xác định vị trí và các thông số mong muốn. Độ dầy mong muốn của lưới được xác định và góc dự thảo được thêm vào các mặt của lưới. Mạng lưới được tạo ra nhanh chóng và được nhân đôi sang phía bên kia. Động cơ được hiển thị trong bộ phận lắp ráp và hình học được sử dụng để loại bỏ các phần của mạng lưới để đặt chính xác và hỗ trợ động cơ.
Các bosses là đặc điểm chung của các bộ phận đúc bằng nhựa, chúng có thể được sử dụng để xác định các thành phần bên trong như một tấm kim loại hoặc chúng có thể được sử dụng để kết nối hai nửa của một bộ phận bằng nhựa. Lệnh Mounting Boss được sử dụng để nhanh chóng xác định các thông số chính xác cho các bosses mà chúng tôi muốn bao gồm kích thước của nó và góc nghiêng được đặt trên bề mặt. Chúng tôi cũng tạo ra một mẫu của những bosses gắn kết xung quanh với các vị trí điều khiển bởi dữ liệu từ một bảng tính Excel.
 
 
Các bosses gắn kết có thể được nhanh chóng thêm vào các bộ phận bằng nhựa. Kích thước, góc nghiêng dễ dàng chỉ định bằng cách sử dụng hộp thoại này.
 
Các bộ phận bằng nhựa liên hợp thường sử dụng lip trên một phần và một rãnh ở phần khác để định vị các bộ phận chính xác và tạo thành một dấu kín giữa hai nửa. Cuối cùng chúng ta cần thêm một lỗ thông hơi để đảm bảo rằng không khí có thể chảy xung quanh động cơ để làm mát. Một lần nữa Solid Edge có một lệnh cụ thể cho việc này, chúng ta chỉ cần tạo ra một phác hoạ xác định ranh giới của lỗ thông hơi và trong hộp thoại chúng ta xác định số lượng và kích thước spars mà chúng ta muốn.