Phần mềm CorelDRAW Graphics Suite X7

Corel

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá: 15.561.700 VND
Phần mềm CorelCAD 2016 (Windows/Mac)

Corel

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá: 17.784.800 VND
Phần mềm CorelDRAW Technical Suite X7

Corel

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá: 27.766.519 VND
Phần mềm VideoStudio Pro X8.5

Corel

Loại phần mềm: Tiện ích - Khác

Giá: 1.422.784 VND
Phần mêm MotionStudio 3D

Corel

Loại phần mềm: Tiện ích - Khác

Giá: 1.556.170 VND
Phần mềm WordPerfect Office X7 – Standard Edition

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: Liên hệ
Phần mềm PDF Fusion

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 1.556.170 VND
Phần mềm WinZip 20 Standard

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: Liên hệ
Phần mềm Corel Website Creator

Corel

Loại phần mềm: Tiện ích - Khác

Giá: 4.423.969 VND
Phần mềm Corel Office

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 2.200.869 VND