Thủ thuật hữu ích: 
Cách làm cho các chương trình Windows mở rộng ra
Thủ thuật hữu ích: Xem lịch sử dòng lệnh của Windows
Thủ thuật hữu ích: 
Cách làm cho các chương trình Windows mở rộng ra
MOBILedit Forensic Express

Loại phần mềm: Tiện ích - Khác

Giá: 20.000.000 VND
VMware vCenter Server

VMware

Loại phần mềm: Ảo hóa

Giá: Liên hệ
vSphere with Operations Management

VMware

Loại phần mềm: Ảo hóa

Giá: Liên hệ
Phần mềm VMware vSphere

VMware

Loại phần mềm: Ảo hóa

Giá: Liên hệ
Phần mềm CorelDRAW Graphics Suite X7

Corel

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá: 15.561.700 VND
Phần mềm CorelCAD 2016 (Windows/Mac)

Corel

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá: 17.784.800 VND
Phần mềm CorelDRAW Technical Suite X7

Corel

Loại phần mềm: Thiết kế đồ họa

Giá: 27.766.519 VND