Công nghệ đã tác động đến năng suất lao động của nhận viên văn phòng như thế nào ?

30/01/2023
Khảo sát của Microsoft mang tên Asia Workplace 2020 Study, cho thấy những thay đổi và thách thức trong môi trường làm việc của thời đại công nghệ. Nghiên cứu đặt câu hỏi ở rất nhiều nhân viên làm việc trên toàn châu Á, trong đó có 311 người tại Việt Nam. 

Theo kết quả này, hầu hết nhân viên đang có xu hướng làm việc bên ngoài văn phòng, họ cần một môi trường làm việc linh hoạt hơn, có thể truy cập vào dữ liệu công ty khắp mọi nơi. Họ cũng muốn các quy trình làm việc có thể thực hiện từ bên ngoài mà không cần phải gặp nhiều phòng ban tại công ty.

Các kết quả dưới đây lấy từ khảo sát dành riêng cho thị trường Việt Nam.

 
 
(dịch từ nguồn infographic của Microsoft)