Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí điện tử

30/01/2023

        Bộ giải pháp công nghệ được thiết kế và tích hợp riêng cho doanh nghiệp Việt Nam có đủ các chức năng đáp ứng yêu cầu về nâng cao năng suất thiết kế, giảm chi phí vốn chủ sở hữu, giao hàng nhanh và thúc đẩy sử dụng nền tảng số hoá đồng bộ cho các hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm cơ khí điện tử hiện tại và sẵn sàng đối diện với các thách thức trong tương lai.

     HỖ TRỢ 50% CHI PHÍ BẢN QUYỀN CÔNG NGHỆ CHO NĂM ĐẦU TIỀN VÀ 30% CHO NĂM TIẾP THEO

 
    ĐĂNG KÍ THAM GIA:

 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: [email protected] Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn