Cách mua Microsoft Project

30/01/2023

Microsoft Project là một giải pháp hiệu quả để quản lý các loại dự án. Giờ đây việc tạo tiến trình công tác, lập kế hoạch cho dự án cũng như phối hợp tài nguyên đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ MS Project Professional.

Đây thực sự là một công cụ hữu hiệu trong việc quản lý dự án bởi vì nó cho phép người dùng minh họa dữ liệu thông qua các bảng, các cột và biểu đồ. Ngoài ra, họ còn có thể lập phép tính và chạy các bản báo cáo trong dự án. MS Project Pro còn có chức năng quản lý các nhóm tham gia trong dự án. 

Microsoft Project có 3 dòng sản phẩm:

– Project Online

– Project cho Server

– Project cho PC/Client

Trong bài viết này Vietbay chỉ tập trung vào sản phẩm Microsoft Project Online.
Project online là hình thức cấp phép thuê bao theo tháng hoặc theo năm và có 3 gói sản phẩm để người dùng lựa chọn:
– Project Online Essentials
– Project Online Professieonal
– Project Online Premium

 

*** Khuyến mại: Trong thời gian này chúng tôi đang có rất nhiều chương trình ưu đãi cho các khách hàng mua các sản phẩm Microsoft. Hãy liên hệ:

greenarrow2 091 929 5529

để nhận được tư vấn phù hợp nhất.