Các đặc điểm của chương trình Thỏa thuận doanh nghiệp

30/01/2023

Các sản phẩm dành cho doanh nghiệp

Thỏa thuận doanh nghiệp đem lại cho các doanh nghiệp khả năng tiếp cận với các sản phẩm mới Enterprise Desktop Professional Platform Products.

Các sản phẩm nằm trong nhóm này gồm có:

Bn nâng cấp của Hệ điều hành Windows Desktop:

  • Microsoft Office Professional ( Phiên bản hiện hành bao gồm Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint®, và hộp thư Microsoft Outlook® và máy khách cộng tác, và Microsoft Access)
  • Microsoft Core Client Access License ( Phiên bản hiện hành bao gồm giấy phép Client Access Licenses (CALs) dành cho Windows Server, SharePoint®, Portal Server, Microsoft Exchange Server, và Systems Management Server). Giấy phép Core CAL là một phương thức mới kiểm soát và quản lý dễ dàng giấy phép CAL dành cho một máy chủ trong số tất cả các máy tính hợp pháp trong vòng tường lửa. Giấy phép Core CAL giúp các chuyên gia IT giảm bớt sự phức tạp trong việc quản lý quyên truy nhập của máy khách đối với các sản phẩm máy chủ.

Tại sao nên tham gia chương trình Enterprise Desktop Professional Platform?

Các doanh nghiệp sẽ có nhiêu lợi ích khi xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin sao cho thật đơn giản và linh hoạt, Đối với nhiều doanh nghiệp, bước đầu tiên để đạt được điêu này chính là việc sử dụng nền tảng Microsoft làm cốt lõi cho cơ sở hạ tầng phần mềm của mình.
Chương trình Enterprise Platform bao gồm các sản phẩm tương thích và tối ưu hóa. Các sản phẩm của Microsoft được điêu chỉnh sao cho chúng làm việc với nhau hoàn toàn tương thích và trơn tru. Ví dụ một phương thức lập trình phổ biến được sử dụng để nâng cao khả năng chia sẻ thông tin giữa các ứng dụng. Điểm nổi bật của nền tảng này là giao diện thống nhất cho người dùng, nhà phát triển và nhà quản trị. Điêu này nâng cao hiệu suất và giảm giá thành. Các lệnh, thanh menu, các cửa sổ và phương thức giao tiếp quen thuộc tăng hiệu quả đào tạo và phát triển.

Sự hỗ trợ tích cực cho nhà bán lẻ và các nhà phát triển của Microsoft và các đối tác dành cho các ứng dụng doanh nghiệp đã tăng cường tính linh hoạt của doanh nghiệp đó.

Khách hàng mới tham gia vào Enterprise Platform (gồm phiên bản nâng cấp hệ điều hành Windows Office Professional, và giấy phép Core CAL) sẽ được giảm giá 15%.
Bản thân Microsoft là một trong những doanh nghiệp đầu tư nhiều nhất vào nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm.
Thêm vào đó là một lực lượng đông đảo các nhà phát triển và ISV (?) đang tập trung vào việc phát triển các ứng dụng của Enterprise Desktop Professional Platform.

Các sản phẩm bổ sung

Có thể kể tên rất nhiều các sản phẩm bổ sung. Với các sản phẩm này, khách hàng cũng có thể mua giấy phép sử dụng, Bảo hiểm phần mềm như các sản phẩm doanh nghiệp khác, nhưng không nhất thiết phải có những cam kết với tư cách doanh nghiệp. Các sản phẩm được cấp phép dưới hình thức ký kết cũng có thể được thanh toán dần trong vòng 3 năm giống như các doanh nghiệp. Việc thanh toán các khoản dán trong vòng 3 năm sẽ giúp các doanh nghiệp tập trung vào các khoản chi quan trọng hơn cho công nghệ và giúp dự toán chính xác hơn.
Các sản phẩm thuộc nhóm này bao gồm Visio, Project, và Windows Servers, Exchange Servers, SQL Servers… “Danh sách sản phẩm Microsoft” liệt kê đầy đủ các sản phẩm bổ sung này, và cũng được trích đủ trong phần “Thông tin thêm” của tài liệu.

How it works

Điều khoản bắt buộc

Điều khoản thời gian 3 năm và có thể gia hạn từ 1 đến 3 năm giúp các doanh nghiệp giữ mối quan hệ khách hàng với Microsoft với mức giá cố định. Điêu này củng cố khả năng doanh nghiệp lập kể hoạch và dự toán cho khoản chi vao giấy phép sử dụng phần mềm trước 3 năm, nhờ đó cũng giảm bớt hạn chế về ngân sách hàng năm và các khó khăn về chi tiêu trong năm tài chính.

Mức giá đưa ra hàng năm cho 1 Máy tính

Mức giá hằng năm cho 1 máy tính là một đặc điểm giúp dự toán ngân sách chính xác hơn và tử đó có thể tính toán trước chi phí dành cho máy tính trước 3 năm.

Một khoản chi mỗi năm ( dựa vào giá định sẵn của máy tính) sẽ phải được thanh toán vào một ngày định sẵn trong thỏa thuận tham gia. Bởi vì chi phí cho giấy phép sử dụng phần mềm được thanh toán từng năm một nên các khoản chi phí đi kèm cũng giảm đi. Trong nhiêu trường hợp số lần yêu cầu mua giấy phép thường được giảm thiểu từ hàng trăm xuống còn 2 hoặc 3 lần tất cả. Mức giá định sẵn cho các giấy phép phần mềm bảo đảm rằng ngân sách dành cho phần mềm không bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá đột xuất.

True up

Trong suốt thời gian hiệu lực của thỏa thuận vẫn có thể mua thêm máy tính cho doanh nghiệp. Khi điêu này xảy ra, các máy tính mua thêm sẽ ngay lập tức được nhận các giấy phép giống như các máy tính đã được dùng từ đầu. Những máy tính mới này sẽ được tính theo từng năm theo một quy tắc “true up”. Quy tắc này thống nhất rằng các giấy phép mua thêm sẽ được tính làm một lân theo từng năm. Đặc điểm này giúp giảm bớt thời gian và chi phí khi mua máy tính làm nhiều lần rải rác trong năm.

Các giá trị gia tăng

Hãy tận dụng những ưu điểm của Thỏa thuận doanh nghiệp để tăng thêm giá trị nhận được bằng cách tham gia chương trình:
Cam kết về Quyền sử dụng bảo đảm rằng các khách hàng của Thỏa thuận doanh nghiệp biết rõ quyên sử dụng các sản phẩm trong chương trình. Microsoft cam kết không thay đổi quyên sử dụng sản phẩm này với bất kỳ sản phẩm khác nào sau khi ban trên thị trường. Hơn nữa, chúng tôi cũng cam kết sẽ không thay đổi quyên sử dụng sản phẩm với các sản phẩm doanh nghiệp trong suốt thời gian hiệu lực của Thỏa thuận để tránh gây thiệt hại cho khách hàng (cam kết này không liên quan đến các đặc điểm và tính năng)

Các giấy phép đào tạo và dùng thử phần mềm: giúp giảm ngân sách cho công tác đào tạo và đánh giá phần mềm nhờ một số chương trình đào tạo miễn phí và các bản sao dùng thử cho tất cả các sản phẩm.và

  • 20 bản sao cho mỗi phần mềm để phục vụ cho mục đích trang bị cơ sở vật chất đào tạo.
  • 10 bản sao cho mỗi phần mềm để dùng thử trong vòng 60 ngày.

Quyền Downgrade

Mang đến cho các doanh nghiệp đang mong muốn thực hiện đồng bộ hóa các phiên bản sự linh hoạt cần thiết để mua phần mềm mới nhất bán trên thị trường nhưng vẫn đồng thời chạy phiên bản cũ.

Quyền tái sử dụng hình nh

cho phép sử dụng một vài hình ảnh của phần mềm giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc giới thiệu sản phẩm mới.Quyền tái sử dụng
giúp nhân viên làm việc hiệu quả hon bằng việc chia sẻ một giấy phép sử dụng một ứng dụng cho một sản phẩm bổ sung bất kỳ trên máy tính công ty hay máy tính xách tay nhưng chỉ được dùng cho mục đích công việc.

Đăng ký nhận thông cáo báo chí miễn phí

CHÚ Ý: Để biết thêm chi tiế xin vui lòng tham khảo thêm ở Thỏa thuận Doanh nghiệp.
Số lượng máy tính hợp pháp ban đầu sẽ quy định mức giá của các sản phẩm phân mêm doanh nghiệp.

Các mức giá
 

Mức giá giấy phép dạng EA Smáy tính
A Từ 200 đến 2 399
B Từ 2399 đến 5 999
c Từ 6000 đến 14 999
D Từ 15 000 trở lên

 
Gia hn thỏa thuận

Điều khoản ban đầu khi gia nhập là 3 năm. Vào thời điểm kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn thêm một hoặc ba năm tiếp theo (phải có sự thỏa thuận giữa hai bên). Mức giá cho các máy tính hiện thời được Bảo hiềm phần mềm quy định.