Bản dùng thử Phần mềm Mechanical Product Design (30 ngày)

30/01/2023
Phần mềm thiết kế sản phẩm cơ khí để hợp lý hóa việc phát triển sản phẩm với khả năng đổi mới

BẮT ĐẦU 30 NGÀY DÙNG THỬ

Phần mềm Mechanical Product Design có thể hỗ trợ sự phát triển của bạn như thế nào?

✔ Mechanical product design giúp đơn giản hóa các thay đổi thiết kế đối với các mô hình hiện có bằng cách tận dụng công nghệ đồng bộ (synchronous), kỹ thuật mô hình hóa trực tiếp (direct-modeling), bất kể loại tệp hoặc khả năng hiển thị lịch sử thiết kế CAD.

✔ Giảm nhu cầu sử dụng phần mềm bên thứ 3 bằng cách sử dụng Mechanical Product Design để tạo ra quy trình mô phỏng dễ dàng xác nhận các thay đổi thiết kế trong cùng một môi trường.

✔ Tạo ra các cấu trúc lắp ráp của khuôn để tạo ra lòng và lõi khuôn trong khi đảm bảo tuân thủ ngành công nghiệp với một Mold Base tiêu chuẩn.

Sử dụng Mechanical Product Design để tạo hướng dẫn công việc tự động dựa trên các định nghĩa về gia công vốn đã xác nhận đường chạy dao để đảm bảo không có va chạm.

Miễn phí 30 ngày dùng thử

30 ngày dùng thử trực tuyến phần mềm Mechanical Product Design của Siemens. Không cần cài đặt. Bắt đầu thiết kế trong vài phút. (Nên dùng trình duyệt Chrome / Firefox / Edge / Safari)

Tích hợp thiết kế Cơ – Điện Giải pháp đầu cuối bao gồm CAD, CAM và CAE Khả năng tương tác CAD mạnh mẽ
Đạt được mức hiệu quả sản xuất mới bằng cách xây dựng trên các quy trình hiện có của bạn. Chức năng mạnh mẽ cho phép hiện thực hóa sản phẩm, được xây dựng tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề liên quan đến bạn. Các thiết kế đã hoàn thành có thể được xác nhận ngay tại chỗ, dọn đường cho việc sản xuất.

Chi tiết về việc dùng thử

Các tính năng được dùng thử Yêu cầu khi dùng thử
Phần mềm được cấp phép đầy đủ với các tệp mẫu và hướng dẫn dùng thử
 
Bản dùng thử miễn phí này chỉ dành cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, không phải thành viên của báo chí hoặc đối thủ cạnh tranh.
Không cần phải tải xuống và cài đặt (sử dụng trên trình duyệt) Đăng ký bằng địa chỉ email hợp lệ, LinkedIn hoặc Google
 
Sẵn sàng hoạt động với quyền truy cập tức thì mọi lúc và mọi nơi Chọn quốc gia / khu vực của bạn
 
(Nguồn: Siemens)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: [email protected] Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn