BACKUP EXEC – Chuyển đổi nhanh chóng sang máy ảo

30/01/2023

Backup Exec cho phép có thể nhanh chóng chuyển đổi 1 máy chủ vật lý thành ảo hóa (P2V), 1 bản backup thành 1 máy ảo (B2V) với công nghệ Virtual Migration Accelerator, giúp giảm thiểu thời gian chết và gián đoạn dịch vụ trong quá trình vận hành hệ thống IT.
Với các tùy chọn:

1, Back Up to Disk and then Convert to Virtual Machinhe: Backup xong rồi chuyển đổi sang máy ảo.
2, Back Up to Disk and Simultaneously Convert to Virutal Machine: backup và chuyển đổi máy ảo đồng thời.
3, Back UpOne-Time Convert to Virtual Machine: chuyển đổi bản backup có sẵn sang máy ảo.
4, Convert to Virtual Machine from Point In Time: chuyển đổi bản backup tại 1 thời điểm sang máy ảo.

Cùng tìm hiểu các bước chuyển đổi qua video How to convert a backup to a virtual machine in Veritas Backup Exec 16