10 câu lệnh nguy hiểm không nên thử dù chỉ một lần cho hệ điều hành Windows, Linux, Mac

30/01/2023

     Nhiều câu lệnh được tạo ra để cung cấp các tính năng nhất định cho hệ điều hành. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chúng không đúng cách có thể gây ra sự nguy hiểm, làm hỏng hệ điều hành.

     Dưới đây, Vietbay sẽ liệt kê ra 10 câu lệnh nguy hiểm nhất trên hệ điều hành Windows, Linux, Mac (macOS). Những câu lệnh này có tính “sát thương” cao, vì thế bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng và tuyệt đối không dùng cho mục đích phá hoại.

5 lệnh nguy hiểm trên Windows

1. “@ echo off delete% systemdrive% *. * / F / s”: Đây là câu lệnh dùng để khôi phục màn hình xanh chết chóc (BSOD) cũ của Windows. Để điều này hoạt động, các câu lệnh phải được lưu trong file text với đuôi .BAT theo từng dòng như sau:

 

@echo off

 

del %systemdrive%\*.*/f/s

 

2. “rd / s / q / C:”: Đây là câu dùng để xóa tất cả dữ liệu trong ổ được chỉ định, trong trường hợp này là ổ “C:”

 

3. Xóa Registry Editor: Để xóa Registry Editor bạn cần tạo một file .BAT với các dòng như sau:

@ECHO OFF

 

START reg delete HKC/.EXE

 

START reg delete HKCR.dll

START reg delete HKCR/*

 

4. “del c:\windows\system32\*.*/q”: Đây là lệnh xóa thư mục system32. Chắc chắn bạn hiểu là thư mục system32 quan trọng như thế nào với Windows. Nếu xóa thư mục này Windows của bạn sẽ không thể truy cập được nữa.

 

5. Khiến Windows bị crash vĩnh viễn:

@echo off

 

attrib -r -s -h c:\autoexec.bat

del c:\autoexec.bat

attrib -r -s -h c:\boot.ini

del c:\boot.ini

attrib -r -s -h c:\ntldr

 

del c:\ntldr

 

attrib -r -s -h c:\windows\win.ini

del c:\windows\win.ini


 

5 câu lệnh nguy hiểm trên Linux và Mac:
1. “mkfs.ext4 / dev / sda”: Lệnh này được dùng để định dạng một ổ đĩa với file hệ thống EXT4

2. “rm -RF /”: Đây là một trong những lệnh nguy hiểm nhất vì nó khiến máy tính của bạn bị xóa tất cả thông tin

3. “mv / / dev / null”: Lệnh này chuyển toàn bộ dữ liệu của hệ thống sang một thiết ảo không tồn tại. Vì thế, dữ liệu sẽ bị mất hoàn toàn.

4. “: () {: |: